Tunnelbanan förbereds för regn, rusk och spårhalka

2014-10-13 07:25

Höst 2014: Efter en härligt varm sommar är hösten på ingång och med den kommer ofrånkomligen en period med risk för ”spårhalka”. MTR, som driver Stockholms tunnelbana på uppdrag av SL, har full beredskap och gör allt för att trafiken ska rulla på som vanligt.

Lövgeneral Zeki Rida

Ny tidtabell

MTR har förberett sig noggrant för att trafikflödet ska påverkas minimalt av årstidsväxlingen. Vissa linjer är mer utsatta för väder och vind än andra. Ett exempel är den gröna linjen, som har många stationer och långa spårsträckor ovan jord. Den 13 oktober – 30 november gäller därför en nyframtagen hösttidtabell. Hösttidtabellen innebär att planeringen anpassas för att det tar något längre tid att köra tågen på utomhussträckorna vid spårhalka, vilket gör att den kritiska timingen mellan tåg på olika grenar och från olika startstationer på den tätt trafikerade gröna linjen kan bibehållas. Detta minskar risken för förseningar, tågköer och trängsel. 

-       Det handlar om små men viktiga minutjusteringar som inte kommer att påverka resenärerna nämnvärt. För en resenär som åker hela sträckan från Hässelby strand till Hagsätra tar resan i rusningstrafik cirka 2 minuter längre tid, säger Anders Hållberg, Tf. Chef Planering & Produktionsstyrning MTR.

Förebyggande arbete och höjd underhållsberedskap

Regn, fukt och nedfallna löv kan göra att tågen får sämre fäste på spåren, vilket kan leda till längre bromssträckor och risk för skador på hjulen vid hård inbromsning. Därför måste tunneltågförarna anpassa bromssätt och hastighet beroende på underlaget.

-       Hösten är en intensiv period och vi gör allt som står i vår makt för att hålla tunneltågen rullande trots vädrets och naturens försök till oreda, säger Rida Zeki, infrastrukturchef tillika löv- och snögeneral på MTR. Vi har något som kallas spårhalkeindex som vår trafikledning använder sig av när de leder trafiken genom Stockholm. Detta index bygger på data från avancerade vädertjänster som mäter och prognostiserar luftfuktighet, luft- och rälstemperatur samt lövfällning.

För att förebygga spårhalka är det viktigt att spåren hålls i gott skick. MTR samarbetar därför nära med Strukton Rail AB, företaget som ansvarar för banornas underhåll. Inför höstsäsongen tvättas spåren rena från lövgegga och sly röjs undan – ett arbete som sker nattetid. MTR:s fordonsunderhållsavdelning har också höjd beredskap för hjulbyten och hjulsvarvningar under hela hösten för att snabbt kunna åtgärda eventuella skador.  

Senast uppdaterad: 2019-12-06