Skadestånd för otillåtet spårbeträdande: över 100 000 kr

2016-06-21 10:26

Tingsrätten dömer en sedan tidigare dömd klottrare att betala ett skadestånd på drygt 100 000 kronor till MTR. Mannen dömdes redan i oktober i fjol att betala skadestånd till SL för skadegörelse, en skadeersättning som landade på nära 18 000 kronor. Den nya skadeståndsdomen i Tingsrätten innebär att mannen nu ska betala ett mer än sex gånger så stort belopp till MTR som ersättning för det trafikstopp han orsakat.

Tunnelbild

Det var den 20 mars 2015 som den dömde mannen och ett antal andra klottrare olovligen beträdde spårområdet inne i en tunnel i anslutning till tunnelbanestationen Västra skogen där ett tåg befann sig. En förare upptäckte gruppen när de klottrade på tåget och slog larm. All trafik till och från Västra skogen stoppades och området söktes av med hjälp av väktare som till slut kunde gripa den nu dömde mannen.

Mannen har dömts i två olika processer att betala för de skador han orsakat. I oktober 2015 dömdes han för själva skadegörelsen och ålades då att betala skadestånd till SL om 17 667 kronor plus ränta. Den 3 juni dömdes han av Solna Tingsrätt att även betala ytterligare skadestånd, denna gång till MTR, om 106 539 kronor plus ränta, samt att ersätta MTR:s rättegångskostnader. Summans avsevärda storlek beror på längden på stoppet, totalt 46 minuter långt.

- Att beträda spåren innebär en risk både för egen del och för andras liv och hälsa, säger Bengt Carlsson, säkerhetsdirektör MTR Nordic. Säkerheten går inte att kompromissa med och vid misstanke om att någon obehörig skulle vistas på spåren stoppas därför all trafik. Stoppen innebär stora konsekvenser för alla resenärer som hindras från att genomföra sin resa. Trots all försiktighet sker det varje år flera onödiga olyckor på grund av obehörigt spårbeträdande och det kostar i värsta fall inte bara pengar utan också liv och lidande.

Domen kan överklagas senast den 27 juni 2016.

Bakgrund till skadeståndskravet:

SL är spårinnehavare av tunnelbanan och har utfärdat en trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan som bland annat reglerar beträdande av spårområdet. När obehöriga beträder spåret är MTR enligt gällande trafiksäkerhetsbestämmelser för obehörigt spårbeträdande skyldigt att stoppa trafiken och söka av det aktuella spårområdet. Vid sådant stopp i trafiken har SL rätt till ersättning av MTR genom eftersom inte all trafik då kan levereras. 

Snabba fakta om obehörigt spårbeträdande:

  • Att utan tillstånd beträda tunnelbanans spårområde är ett direkt brott mot ordningslagen.
  • Vid gripande av polis kan den/de som olovligt beträtt spåren bötfällas.
  • I samband med en sådan ordningsbot eller ett regelrätt domslut kan MTR, i tillägg till polisens bötfällning, avkräva ett skadestånd som står i paritet till de kostnader som stoppet genererat för MTR.
  • Obehörigt spårbeträdande skapar stora trafikstörningar som drabbar både enskilda resenärer och samhällsekonomin i stort.

Senast uppdaterad: 2019-12-06