Rekordstort intresse för lokföraryrket – flera piloter redo att byta bransch

2021-08-30 11:01

Hösten 2017 var första gången MTR fick beviljat yrkeshögskoleutbildning för lokförare. Sedan dess har 141 elever examinerats. Den 30 juli startade den sjätte i raden av lokförarutbildningar i Älvsjö i Stockholm. I år noteras en toppnotering för antal sökande till yrkeshögskolan och flera av de sökande kommer från flygbranschen.

Lokförare sökarrekord

I en hållbar samhällsutveckling är spårburen kollektivtrafik en av framgångsfaktorerna och genom att utbilda fler lokförare vill MTR bidra till att säkra tillväxten för branschen i stort. Den 30 juli påbörjade 30 nya elever sin karriär i tågbranschen genom att utbilda sig på MTR:s yrkeshögskola för lokförare.

I år noteras ett nytt rekord gällande antal ansökningar, då hela 750 personer sökt lokförarutbildningen. Bland de sökande är 24 procent kvinnor, vilket också är en ökning jämfört med tidigare år. 45 procent av de sökande är mellan 21–31 år, 25 procent mellan 32–41 år och därefter återfinns en relativt jämn fördelning mellan de som är födda på 00-talet och 70-talet.

– Vi har alltid haft ett högt tryckt på sökanden till lokförarutbildningarna och att vi nu noterar ett nytt rekord är fantastiskt. Det är ett gott betyg för vår utbildning, men också ett tecken på att allt fler ser vilken potential som finns i tågbranschen, säger Lisa Nordell, chef för MTR:s Yrkeshögskola.

Från flyg till tåg
Att coronapandemin slagit undan benen på flera flygbolag som kämpat med låga passagerarsiffror märktes redan under hösten 2020. Enligt siffror från Trafikanalys var resorna i inrikesflyget 60 procent färre i mars 2021 jämfört med i mars 2019 och resorna med utrikesflyg var under samma period 78 procent färre. I en  publicerad Sifo-undersökning* tidigare i år, gjord på uppdrag av Naturskyddsföreningen, går det att konstatera att efterfrågan på flygresor fortsatt ligger på väldigt låga nivåer. I samma undersökning uppger fyra av tio svenskar, 39 procent, dessutom att de vill flyga mindre efter pandemin än före och reser hellre med tåg.

Att flygbranschen haft det tufft under pandemin har inneburit att flera piloter valt att se sig om efter nya jobb. Av de som sökt till MTR:s lokförarutbildningen och uppgett tidigare yrkesroller är cirka 20 personer f.d. piloter och ansökningarna från den yrkesgruppen har stigit de senaste åren.

– Coronapandemin har påverkat flyget dramatiskt. Även om flygbranschen spår en återhämtning pekar mycket på att allt fler vill resa mer klimatsmart och då är tåget överlägset flyget. Detta sammantaget gör att det fortsatt ett mycket osäkert läge för många av de som verkar inom flygbranschen och kan säkert ses som en förklaring till att fler piloter intresserar sig för lokföraryrket, säger Lisa Nordell och avslutar:

– Sedan hoppas jag såklart att de som sökt sig till oss inte enbart gjort det på grund av rådande situation utan för att de insett vilket fantastiskt spännande och viktigt arbete man har som lokförare.

Fakta om MTR:s lokförarutbildning

  • Den första lokförarutbildningen startade 2017 och sedan dess har 141 elever examinerats. Den 30 juli startade den sjätte i raden av lokförarutbildningar. Utbildningen omfattar 220 YH-poäng och genomförs på heltid under 44 veckor.
  • Utbildningen bedrivs med tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan och finansieras av statsbidrag och medfinansiering från företag i branschen.
  • Eleverna är berättigade till studiemedel via CSN medan MTR står för studiematerialet.
  • Efter examen kan eleverna fritt välja arbetsgivare.

Om utbildningen för lokförare:
MTR:s Yrkeshögskoleutbildning följer branschens standard om 44 veckor heltidsstudier. MTR bedriver utbildningen i Älvsjö med närheten till både tåg och spårmiljö och inriktningen är både av praktisk och teoretiska karaktär, vilket ger studenterna de bästa förutsättningar att lära sig yrket. För att bli antagen till utbildningen behövs godkänd gymnasieexamen med ämnena svenska, matematik och engelska samt vara 20 år fyllda vid examen. Då yrket är en säkerhetstjänst genomgår man även yrkesspecifika tester för att bli antagen, samt en läkarundersökning.

*Sifo-undersökningen genomfördes under perioden 19–22 mars 2021 i form av en webbaserad undersökning och bygger på 1 124 intervjuer bland svenska allmänheten. För mer info klicka här.

Senast uppdaterad: 2021-08-30