Rekordskadestånd nu inbetalt till MTR

2016-08-17 17:48

I juni 2016 dömdes en man i Solna Tingsrätt att betala ett rekordstort skadestånd till MTR för det trafikstopp han orsakat i samband med att han obehörigen beträtt spåren i tunnelbanan. Mannen har nu betalat in hela summan till MTR.

Det var den 20 mars 2015 som den dömde mannen och ett antal andra klottrare olovligen beträdde spårområdet inne i en tunnel i anslutning till tunnelbanestationen Västra skogen där ett tåg befann sig. Gruppen upptäcktes av en förare som slog larm och all trafik stoppades. Stoppet varade totalt 46 minuter – tid som visade sig mycket dyrköpt för den man som greps och sedermera har dömts för skadegörelsen och det obehöriga spårbeträdandet. Beloppet på drygt 106 000 kronor är nu inbetalt i sin helhet till MTR.

Detta är det andra skadeståndet mannen dömts att betala. I oktober 2015 dömdes han för den materiella skadegörelsen han varit med och orsakat vilket innebar ett skadestånd till SL om knappt 18 000 kronor och i mars 2016 dömdes han för det obehöriga spårbeträdandet och det trafikstopp som kom av det. Totalt har förseelsen alltså kostat mannen ca 125 000 kronor: 106 539 kronor till MTR och 17 667 kronor till SL.

Bakgrund till skadeståndskravet:

SL är spårinnehavare av tunnelbanan och har utfärdat en trafiksäkerhetsinstruktion för tunnelbanan som bland annat reglerar beträdande av spårområdet. När obehöriga beträder spåret är MTR enligt gällande trafiksäkerhetsbestämmelser för obehörigt spårbeträdande skyldigt att stoppa trafiken och söka av det aktuella spårområdet. Vid sådant stopp i trafiken har SL rätt till ersättning av MTR genom eftersom inte all trafik då kan levereras.

Snabba fakta om obehörigt spårbeträdande:

  • Att utan tillstånd beträda tunnelbanans spårområde är ett direkt brott mot ordningslagen.
  • Vid gripande av polis kan den/de som olovligt beträtt spåren bötfällas.
  • I samband med en sådan ordningsbot eller ett regelrätt domslut kan MTR, i tillägg till polisens bötfällning, avkräva ett skadestånd som står i paritet till de kostnader som stoppet genererat för MTR.
  • Obehörigt spårbeträdande skapar stora trafikstörningar som drabbar både enskilda resenärer och samhällsekonomin i stort.

Senast uppdaterad: 2019-12-06