Rekordhög kundnöjdhet för Pendeltågen i augusti

2017-09-14 09:03

I SL:s oberoende mätning av kundnöjdhet för Pendeltågen gav 80 procent av resenärerna i augusti svaret att de är nöjda med helheten. Det är det högsta resultatet genom tiderna och förstärks av samma trend på flera områden som personalens bemötande, information och städning.

Pendeltåg i möte

I SL:s oberoende mätning av kundnöjdhet för Pendeltågen gav 80 procent av resenärerna i augusti svaret att de är nöjda med helheten. Det är det högsta resultatet genom tiderna och förstärks av samma trend på flera områden som personalens bemötande, information och städning.

– Vi är oerhört stolta över den positiva trend vi ser för hur Pendeltågen upplevs av resenärerna sedan vi tog över driften i december 2016. Det är ett hårt arbete från alla våra medarbetare som har stor del i den här framgången. Det ger oss kvitto på att det förändringsarbete vi är mitt uppe i har rätt riktning, säger Dan Hildebrand, VD för MTR Pendeltågen.

Trafikförvaltningen i Stockholms Läns Landsting gör varje månad mätningar bland resenärer i kollektivtrafiken där de får svara på hur de upplever trafiken ur olika aspekter såsom punktlighet, information, städning och bemötande.

På frågan om deras ”betyg på linjen”, som ger kundernas övergripande omdöme, gav resenärerna på Pendeltågen i augusti det högsta betyget genom tiderna på 80 procent. Det kan jämföras med 71 procent för samma månad 2016.

– Vi kommer under året att öka antalet förare och har nu fler ledare närmast medarbetarna för att bättre kunna stödja arbetet med förbättringar. Samtidigt anställer vi ytterligare 200 stationsvärdar och fräschar steg för steg upp stationerna, med bland annat bättre och mer miljövänlig belysning, för att öka service och trygghet i Pendeltågstrafiken, säger Dan Hildebrand.

Övergripande syns en positiv trend i hela mätningen. Av de parametrar som MTR Pendeltågen genom sin egen och underleverantörers medarbetare har direkt ansvar för märks:

  • Störningsinformation, rekordhögt betyg om 66 % (jmf 53%, 2016)
  • Personals bemötande, 80 (74)
  • Svar på frågor, 78 (66)
  • Städning av vagnar, 79 (72)
  • Städning station, 75 (64)
  • Tidhållning 62 (54)

Förarnas körsätt ligger kvar på en hög nivå kring 90 procent, medan turtäthet och trängsel, som MTR Pendeltågen samverkar med SL och Trafikverket för att hitta förbättringar inom, har en positiv trend.

– Vi har, tillsammans med Trafikverket och SL, klarat av sjösättningen av nya Citybanan på ett utmärkt sätt och tar oss nu an nästa utmaning, när tidtabellen får fler avgångar i december. Vi kommer att fortsätta att utveckla verksamheten för att trenden ska hålla i sig och samtidigt öka vår samverkan med andra som påverkar trafiken. Stockholmarna förtjänar en Pendeltågstrafik i världsklass, säger Dan Hildebrand.

 

Kvalitetsmätningen för Pendeltågen för augusti finns i pdf här nedanför.

Samtliga SLs mätningar över kundnöjdhet i kollektivtrafiken finns här.

Senast uppdaterad: 2019-12-06