MTR vann pendeltågsupphandlingen i Stockholm

2015-12-08 15:48

Idag, den 8 december 2015, beslutade Trafiknämnden i Stockholms läns landsting att uppdra åt MTR att driva pendeltågstrafiken i Stockholmsregionen från december 2016 och minst 10 år framåt. ”Vi tackar för förtroendet och vi ser mycket fram emot att utveckla pendeltåget för alla resenärer”, säger Peter Viinapuu, VD för MTR Nordic. 

Commuter train at station
Foto: AB SL/Linn Berglund

Urvalskriterierna för upphandlingen har varit pris och kvalitet och med MTR:s erfarenheter och lärdomar från tunnelbanedriften och den kvalitetsutveckling som skett där har MTR kunnat leverera ett starkt och trovärdigt anbud avseende bägge dessa kriterier.

-          Tunnelbanans kvalitetsresa började vid övertagandet i november 2009 och 2014 fick vi ta emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet som ett kvitto på vårt arbete. Punktligheten är den högsta i tunnelbanans historia och under hösten har kundnöjdheten tangerat rekordnivåer på runt 85 procent. Nu ser vi fram emot att tillsammans med våra nya kollegor fortsätta den resa som pendeltågen inlett, säger Peter Viinapuu.

-          Vi vill att resenärer och medarbetare ska märka att MTR gör skillnad.  De ska mötas av stabilare trafik, renare tåg och trevligare stationer. Vårt förberedelsearbete inför övertagandet startar nu, så att vi står rustade för att påbörja vårt systematiska och långsiktiga förbättringsarbete från dag ett. Vi vill bland annat öka tågens tillgänglighet och vi kommer att genomföra renoveringsarbeten och förbättra belysningen på stationerna.

MTR har i sitt anbud visat styrka på samtliga kvalitetsområden och även trovärdighet avseende samverkan med andra aktörer, t ex Trafikverket, infrastrukturentreprenörer och andra operatörer som alla påverkar pendeltågstrafiken och dess resenärer.

I pendeltågsavtalet ligger planering och drift av trafiken och stationsbemanning, men även fastighetsunderhåll för stationerna och fordonsunderhåll. Fordonsunderhållet hanteras genom ett bolag som är samägt av MTR och Euromaint och ligger inom ramen för MTR:s avtal med SL.

Fakta om upphandlingen:

  • Avtalets värde är cirka 30 miljarder kr (beräknat på 14 år)
  • Avtalstiden är 10 år med möjlighet till förlängning med ytterligare 4 år
  • Trafikstart 11 december 2016

Fakta om pendeltågen:

Antal resenärer: 87 miljoner per år, vilket är nära hälften av Sveriges årliga tågresor (tunnelbanans 330 miljoner resenärer ej medräknade).

Pendeltågen trafikerar 241 km och 53 stationer på fyra linjer:

  • Bålsta-Nynäshamn, via Stockholm C.
  • Märsta-Södertälje centrum, via Stockholm C.
  • Södertälje centrum-Gnesta.
  • Älvsjö-Uppsala, via Stockholm C och Arlanda.

Senast uppdaterad: 2019-12-06