Pendeltågen har aldrig varit så punktliga

2020-08-17 16:19

I juli var över 97 av 100 pendeltåg punktliga (97,5 procent). Det är den högsta punktlighetssiffran som uppmätts för Stockholms pendeltåg sedan mätningarna började. Utmaningar kopplat till infrastrukturen och olyckor och tillbud är fortsatt det som påverkar den totala punktligheten mest.

Resenär tittar på avgångstider

Under fem av årets första sju månader har Stockholm pendeltåg haft en punktlighet på över 95 procent. Juli månads punktlighet i pendeltågstrafiken slår alla tidigare uppmätta rekord. 97,5 procent av tågen kom och gick i tid.* När MTR tog över driften av Stockholms pendeltåg i december 2016 låg den genomsnittliga punktligheten på 88,1 procent.

– Vår förbättringsresa sker genom hårt arbete från våra medarbetare, säger Henrik Dahlin, VD för MTR Pendeltågen. Jag är otroligt stolt över det resultat deras slit resulterat i. Både mars och april innebar punktlighetsrekord och detta juliresultat är en seger både för oss inom MTR och våra samarbetspartners. Samtidigt går det inte att leva på gamla meriter. Varje dag innebär nya utmaningar och det är först när vi tittar i backspegeln som vi kan se resultatet av vårt och andras hårda arbete. Därför arbetar vi varje dag för att hitta nya sätt att förbättra vår leveranssäkerhet.

Infrastrukturproblem har historiskt sett varit den största boven för punktligheten. I juli orsakades 29,9 procent av förseningarna av just infrastrukturella problem. Det är en minskning från samma månad förra året – faktiskt den lägsta siffran som uppmätts på 13 månader med undantag för april i år.

– Det är fantastiskt roligt att se denna utveckling, säger Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen. Vi har ett viktigt och nära samarbete med Trafikförvaltningen i Region Stockholm och Trafikverket för att pendeltågen ska komma fram i tid. Det känns som att vi börjar se frukterna av det samarbetet nu och det är mycket glädjande.

Störst påverkan på juli månads punktlighet hade olyckor/tillbud och yttre faktorer samt infrastrukturproblem. Bland annat orsakade obehörigt spårbeträdande och djurpåkörningar större förseningar. Obehöriga i spår har generellt sett en stark påverkan på punktligheten när det inträffar, något som tydligt går att utläsa i juli månad. De dagar som haft lägst punktlighet (den 5, 7 och 27 juli) har också varit dagar där obehöriga i spår orsakat stopp och att tågen fått köra med reducerad hastighet.

– Juli månad var ungefär som alla andra månader gällande obehörigt spårbeträdande, säger Örjan Eriksson, infrastrukturansvarig på MTR Nordic. Samtidigt kan jag konstatera att mängden förseningar orsakade av spårbeträdanden har halverats sedan tidigare år. Det beror bland annat på att Trafikverket har satt upp avgränsande staket runt många anläggningar där spårbeträdandet historiskt sett varit högt, till exempel där det finns angränsande gångvägar. På Stockholm Södra har även staket monterats på själva plattformen i syfte att minska risken för spårbeträdande.

Örjan Eriksson berättar vidare att han också ser stor potential för enkla insatser som ytterligare kan minska spårbeträdandets effekter på trafiken. Ett exempel han nämner är de positiva effekter som skulle uppstå om Trafikförvaltningens Trygghetscentral fick tillgång till Trafikverkets kameraövervakning av spåren. Åtgärden skulle medverka till avsevärt bättre förutsättningar för att förebygga effekterna av spårbeträdandet eftersom Trygghetscentralen skulle kunna skicka ut sina medarbetare för att säkra så ingen är kvar på spåret och därigenom förebygga förseningar. Just nu pågår en dialog mellan MTR, Trafikförvaltningen och Trafikverket kring detta.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer och avgår inom tre minuter från utsatt tid. För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det avgår inom fem minuter från utsatt tid.

Senast uppdaterad: 2020-08-17