Ny studie visar: Billigare att åka tåg tack vare MTR Express

2016-09-13 11:53

Forskaren Andreas Vigren vid Centre of Transport Studies har i en ny, oberoende studie undersökt effekterna sedan MTR Express började konkurrera med SJ på sträckan Göteborg-Stockholm. Studiens fakta talar sitt tydliga språk: Biljettpriserna har gått ner och MTR Express priser är cirka 25 procent lägre än SJ:s. "För oss finns det ingen motsättning mellan låga priser och hög kvalitet", konstaterar MTR Express VD Johan Söör.

MTR Express tåg

MTR Express är MTR Nordics kommersiella flaggskepp som sedan våren 2015 konkurrensutsatt SJ på persontrafik mellan Sveriges två största städer. Nu visar en oberoende studie från Centre of Transport Studies svart på vitt de fördelar MTR Express intåg på marknaden haft för resenärerna: minskade biljettpriser överlag.

Undersökningen baseras på genomsnittliga priser hämtade från MTR Express och SJ:s hemsidor under perioden mars 2015 (när MTR Express startade sin trafik) till juni 2016. Studien framlägger två särskilt intressanta slutsatser:

  1. SJ:s biljettpriser har gått ned med cirka 13 procent sedan MTR Express startade sin trafik.
  2. MTR Express priser är i snitt cirka 25 procent lägre än SJ:s.

Johan Söör, VD för MTR Express, tycker att undersökningen bekräftar fördelarna med att SJ fått konkurrens:

-  Tack vare konkurrensen har resenärerna fått en ny aktör med lägre priser och högre kvalitet. Att vi på MTR Express kan hålla väsentligt lägre biljettpriser än SJ:s snabbtåg är tack vare vår innovativa affärsmodell och att vi jobbar smart med våra kostnader. Men vi kan också kombinera detta med hög kvalitet, vilket bekräftas av att vi med god marginal är det bäst rankade tågbolaget i Svenskt Kvalitetsindex och konstant har cirka 10 procentenheter bättre punktlighet än SJ:s snabbtåg på samma sträcka. För oss finns det ingen motsättning mellan låga priser och hög kvalitet.

 Forskningsstudien är den första större, oberoende studien som gjorts om konkurrensens effekter på biljettpriserna: http://swopec.hhs.se/ctswps/abs/ctswps2016_018.htm.

Centre for Transport Studies är ett kompetenscentrum som drivs av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI).

Senast uppdaterad: 2019-12-06