Obehörigt spårbeträdande – en dyr förseelse

2016-05-13 09:02

De första skadestånden för otillåtet spårbeträdande har avkrävts och det första kravbrevet har nu betalats. Skadeståndskravet, som låg på knappt 10 000 kronor, är en signal om hur kostsamt det är för samhället, och numera även för den enskilde, varje gång trafiken måste stoppas på grund av bus på spåren.

Säkerhetsdirektör Bengt Carlsson

MTR har tidigare berättat om sina avsikter att belägga gripna som gjort sig skyldig till obehörigt spårbeträdande med skadestånd. Nu har den utfästelsen realiserats.

I början av mars upptäcktes ett ungt par, en kvinna och en man, på spåret vid Skärholmen. De greps av polis som utfärdade en ordningsbot på plats. Ordningsboten följdes upp av MTR som i sin tur utfärdade ett kravbrev om nästan 10 000 kronor (9 480 kronor) för det olagliga tilltaget på spåret. Nu har skadeståndet betalats in.

Spårspring är livsfarligt och kostar stora summor eftersom trafik behöver stoppas och personal skickas ut, säger Bengt Carlsson, Säkerhetsdirektör MTR. Det är dessutom ett stort arbetsmiljöproblem för våra förare och trafikledare. Många olyckor sker på grund av spårspring och det kostar i värsta fall både liv och lidande. Skadestånden är kännbara och vi hoppas att de ska bidra både till ökad säkerhet och färre stopp i trafiken.

Snabba fakta om obehörigt spårbeträdande:

Att utan tillstånd beträda tunnelbanans spårområde är ett direkt brott mot ordningslagen.

Vid gripande av polis kan den/de som olovligt beträtt spåren bötfällas.

I samband med en sådan ordningsbot kan MTR, i tillägg till polisens bötfällning, avkräva ett skadestånd som står i paritet till de kostnader som stoppet genererat för MTR.

Obehörigt spårbeträdande skapar stora trafikstörningar som drabbar både enskilda resenärer och samhällsekonomin i stort.

Senast uppdaterad: 2019-12-06