Nu lanserar vi vår hållbarhetsredovisning för 2023!

2024-07-04 14:39

Nu finns vår hållbarhetsrapport för år 2023 ute. Ett år då vi arbetat med att minska våra CO2-utsläpp, fortsatt att utbilda lokförare genom vår yrkeshögskola och genom egna utbildningar, hade hög och stabil kundnöjdhet inom tunnelbanan och nöjdast kunder inom tågtrafiken för sjunde året i rad genom MTRX, bidrog till integrationen genom nya och förfinade arbetssätt för rekrytering – och mycket mer.

MTR

Hållbarhetsåret i sammanfattning

Vi får fler att resa kollektivt
Vår största möjlighet till direkt positiv klimatpåverkan är att bidra till att allt fler väljer att resa kollektivt, i stället för att ta bilen eller flyget. Då krävs det att vara det bästa alternativet i resenärers vardag och leverera trygghet, punktlighet och kvalitet under hela deras resa. Som MTRX, som för sjunde året i rad hade nöjdast resenärer bland alla tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex. Och som MTR Tunnelbanan, där kundnöjdheten och punktligheten under året legat på höga nivåer.

– Inom tunnelbanan har vi legat på en mycket hög och stabil nivå av kundnöjdhet hela året, ett resultat av den fina service och den pålitliga drift vi utvecklat och förfinat över tid. Vi har fortsatt förbättra våra sätt att jobba inom allt från produktionsplanering till städmetoder, för att säkerställa att vi ger resenärerna en attraktiv tjänst, säger Caroline Åstrand, vd MTR Nordic och koncernchef för MTR:s verksamheter i Sverige.

Ett tecken på att fler vill resa spårburet är att det under 2023 gjordes 12,5 miljoner resor med Mälartåg, vilket är fler än någonsin tidigare. En annan bedrift värd att lyfta är att vi under 2023 hade rekordfå trafiksäkerhetshändelser inom pendeltågen. Detta samtidigt som vi på uppdrag av trafikförvaltningen i Region Stockholm genomförde en av de största förändringarna inom pendeltågen, när vi implementerade ny teknik och nya arbetssätt för att lokföraren själv ska kunna sköta resenärsutbytet.

Vi minskar våra CO2-utsläpp
Vi har högt uppsatta mål för vårt eget klimatarbete. Utifrån våra vetenskapligt baserade klimatmål, godkända av Science Based Target initiative, fortsatte vi att reducera vårt klimatavtryck under 2023. Vi arbetar också systematiskt för att reducera användningen av energi, minimera förbrukningen av kemikalier och minska avfallet och använder förnybar el i våra verksamheter.

Vi utvecklar branschen och bidrar till positiv utveckling i samhället
Vi är fast beslutna att göra hela järnvägsbranschen mer attraktiv och hållbar och därför stolta över att vara en aktiv del av Järnvägsbranschens samverkansforum, JBS. För att minska den nationella lokförarbristen utbildade vi lokförare både genom vår egna lokförarutbildning och genom vår yrkeshögskoleutbildning som vi bedrivit sedan 2017. Under 2023 examinerades 55 nya lokförare. För att bidra till en positiv utveckling i samhället engagerar vi oss lokalt, exempelvis genom att delta i lokala samverkansforum för trygghet. MTR deltog också på Järvaveckan igen, med fokus på rekrytering. Närmare 40 nya kollegor rekryterades på plats, efter att ha genomgått snabbintervjuer. Inom rekryteringen har även infört ett AI-baserat verktyg som gör ett första urval av kandidater till tjänster med många sökande. Alla kandidater utvärderas enligt samma kriterier, vilket garanterar en mer inkluderande process när varken namn, ålder, utseende eller andra irrelevanta aspekter riskerar att påverka bedömningen. Vi genomför också rekryteringsaktiviteter med fokus på personer som har haft svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, ofta genom samarbeten med aktörer såsom Femhoppet/Warchild, Röda Korset och Botkyrka kommun. Vi vet att en arbetsplats präglad av mångfald ger många positiva effekter i verksamheten, bland annat förstår vi våra resenärer bättre, samtidigt som vi ökar vår innovationskraft och kreativitet.

Det och mycket mer kan du ta del av i vår hållbarhetsredovisning som finns att läsa här.

Trevlig läsning! 

Senast uppdaterad: 2024-07-04