MTR:s arbete med trygghetsfrågor uppmärksammas av programmet Efterlyst

2014-10-02 16:39

Programmet Efterlyst spelar just nu in program på temat brott/våld i offentliga miljöer. Ett av programmen lägger extra fokus på att tala om brott och våld i kollektivtrafiken. I samband med den inspelningen passade Efterlyst också på att intervjua MTR:s trygghetschef Roger Eriksson om hur MTR tillsammans med SL aktivt arbetar mot våld och brott i och kring tunnelbanan. 

Trafikvärd_artikelbild

Risken att drabbas för brott i tunnelbanan är idag ganska liten men Roger efterlyser ändå fler poliser till områden kring tunnelbanan och även i tunnelbanan eftersom det ökar trygghetskänslan. På frågan om vad MTR gör för att öka tryggheten svarar Roger:

Vi jobbar med trygghetskartläggning nu som sträcker sig på en 500 meters radie från tunnelbanestationen och tunnelbanestationens område där vi tittar på bussar och vägar till och från olika transportmedel. Vi tittar på alla de faktorer som påverkar tryggheten. Vi gör alltså okulärbesiktningar på tio stationer på varje linje i test nu, vi har gjort djupintervjuer med folk som rör sig i och utanför vår tunnelbanemiljö och därefter gör vi trygghetsvandringar med stadsdelar, kommuner, fältassistenter, poliser och andra goda krafter som finns i samhället där vi kan se om vi kan påverka och få en handlingsplan på åtgärder

I intervjun ger Roger också tips på två saker som var och en kan bidra med för att öka tryggheten i tunnelbanan: 
1. Var inte berusad eller påverkad i tunnelbanan
2. Var uppmärksam på omgivningen och se till så att du även kan hjälpa andra om du ser ett tecken på att de kan bli utsatta för brott. 

Läs hela intervjun med Roger Eriksson på TV3:s sajt

Senast uppdaterad: 2019-12-06