MTR:s seminarier i Almedalen

2019-06-24 10:49

Hållbarhet, kollektivtrafik och järnväg står högt på agendan både för politiker och allmänhet. Välkomna till MTR:s seminarier i Almedalen! Se nedan för våra seminarier och sök på MTR i Almedalsprogrammet för fler seminarier som vi deltar i under Almedalsveckan.

Deltagare från MTR i Almedalen 2019

Agenda 2030 och hållbar stadsutveckling – från ord till handling

Tisdagen 2/7 kl. 11:00 – 11:45
Rostockergränd 4, Skanskas Trädgård

Med utgångspunkt i FN:s globala mål vill vi skapa möjligheter till en positiv och hållbar samhällsutveckling. Hur skapar vi integrerade, hållbara och trygga städer?  MTR, Skanska, Scania, WSP och Stockholms Handelskammare står bakom begreppet ABC 4.0 där vi integrerar de globala hållbarhetsmålen för att skapa hållbara städer. Vid det här seminariet ger Järfälla och Uppsala kommuner exempel på hur de tillsammans med näringslivet går från ord till handling.

Hållbart resande – digitala lösningar och ett nationellt biljettsystem för alla

Tisdagen 2/7 kl. 16:45 – 17:30
Krukmakarens hus, Mellangatan 21

Sverige växer så det knakar och allt fler väljer idag att åka kollektivt. För att driva på det klimatsmarta resandet är enkelhet för resenären samt en levande kollektivtrafikbransch avgörande. Konkurrensverket har sagt sitt om sj.se, det nationella biljettsystemet visar en tydlig riktning och nu behövs politisk handlingskraft. Välkommen att lyssna till en diskussion på temat järnväg, kollektivtrafik, konkurrensneutralitet och ett mer klimatsmart resande. 

Efter seminariet bjuder vi alla att stanna kvar för en stunds mingel, fortsatta samtal och nätverkande.
Vi bjuder på lättare förtäring!

Samverkan för punktligare tåg

Onsdagen 3/7 kl. 16:45 – 17:45
Krukmakarens hus, Mellangatan 21

Hälften av alla Sveriges tågresor görs med Stockholms pendeltåg och störningar i trafiken och infrastrukturen får konsekvenser långt utanför Stockholmsregionen. Det finns ett stort behov av förbättringar.  Ansvaret för järnvägen i Sverige är uppdelat mellan olika aktörer – infrastrukturägare, underhållsbolag, trafikhuvudmän och tågoperatörer. Tre parter ansvariga för olika delar av järnvägen i Stockholmsregion prövar ett nytt arbetssätt för att tillsammans identifiera de åtgärder som får störst effekt för resenärerna på kort tid.

 

Ladda ned inbjudan som pdf

Senast uppdaterad: 2019-12-06