MTR  och SL-resenärer stöttar Stockholms Stadsmissions arbete för människor i utsatthet för nionde året i rad

2020-12-22 09:21

Sedan 2011 stödjer MTR Stockholms Stadsmissions arbete för människor i utsatthet genom att årligen skänka pengar via SL hittegods och MTR-medarbetares donationer. För 2020 blev donationen 222 972 kronor. På grund av den pågående pandemin har behovet av ekonomiskt stöd varit större än vanligt och därför har MTR tidigare under året donerat 300 000 kronor till Stockholms Stadsmissions verksamhet Unga Station. Totalt blir det ekonomiska bidraget 522 972 kronor.

Stadmissionen 2020

Sedan 2011 stödjer MTR Stockholms Stadsmission genom att årligen skänka pengar till deras verksamhet. Donationen* på totalt 222 972 kronor kommer dels från SL:s hittegodsavdelnings försäljning av kvarglömda föremål som aldrig hämtats, så som mobiltelefoner och datorer, dels från kvarglömda kontanter i SL-trafiken, men också från MTR-medarbetare.

Pandemin satte tidigt spår hos redan utsatta grupper i samhället och antalet familjer i behov av hjälp ökade markant. För att bidra till dessa familjer beslutade MTR tidigare i år att utöka stödet till Stockholms Stadsmission genom att skänka 300 000 kronor, öronmärkta för verksamheten Unga Station, efter ett initiativ från en medarbetare på MTR Tunnelbanan. Genom att bidra ekonomiskt har MTR kunnat stötta arbetet med att motverka utsatthet och lidande hos barn, ungdomar och unga föräldrar i Stockholmsregionen.

– Våra medarbetare träffar dagligen många av Stockholms mest utsatta invånare och vårt samarbete med Stockholms Stadsmission har därför varit en självklarhet sedan starten 2011. Vintern brukar vara den tid när det är som tuffast och behovet som störst, men det här året har pandemin gjort det än svårare. Vi känner en stolthet över att vi vid flera tillfällen under året haft möjlighet att stötta Stockholms Stadsmissions arbete för ett mänskligare samhälle, säger Mark Jensen, VD MTR Nordic.

Fördjupat samarbete med Stockholms Stadsmission genom Unga Station 2021
Unga Station är Stockholms Stadsmissions hus för barn, unga och familjer som på olika sätt lever i utsatthet och upplever svårigheter i livet. Här erbjuds samtalsstöd, ombudskap, nätverksarbete, föräldrautbildning samt ekonomisk rådgivning och stöd. Eftersom social gemenskap och pauser i vardagen är viktiga för att få kraft till att förändra sin livssituation erbjuds en mängd olika aktiviteter för barn, ungdomar och familjer. Bland annat öppen förskola, öppen verksamhet för barn och unga samt utflykter och aktiviteter för familjer på helger och skollov

2021 fördjupas samarbetet med Unga Station genom att MTR kommer erbjuda medarbetare möjlighet till volontärarbete genom bland annat läxhjälp och hjälp vid informationsträffar.

– Vi har många medarbetare som brinner för att göra skillnad i samhället och som med sitt engagemang och många språkkunskaper nu också kommer ges möjlighet att ge stöd både vid läxläsning och i situationer där det krävs hjälp med översättning, avslutar Mark Jensen.

*Totalt uppgår värdet av kvarglömda kontanter och föremål som inte hämtats och sålts under 2019 till 206 757 kronor. Till det har MTR:s medarbetare efterskänkt 16 215 kronor från 2019 års julgåva.

Senast uppdaterad: 2020-12-22