MTR visar vägen för modig stadsutveckling i Sickla

2023-11-24 11:44

Med tre nya tunnelbanestationer och 250 000 nya kvadratmeter trästad blir Sickla en viktig och spännande nod i Stockholm. Men på vilket sätt blir platsen ett showcase för nästa årsring stadsutveckling, och vilka vanor och beteenden är viktiga att ta höjd för framåt? Det diskuterades under en träff med ”Stockholmssamtalen” – en samtalsserie i samarbete mellan MTR, Atrium Ljungberg och Stockholms Handelskammare. "Förutom att det nu byggs en helt ny stadsmiljö ovan jord, får Sickla också en helt ny nivå av tillgänglighet i form av tre nya tunnelbanestationer", sa Caroline Åstrand, vd för MTR.

Stockholmssamtalen

Det pågår en historisk utbyggnad av Stockholm. Den nya tunnelbanan tar form och ska flätas samman med såväl nya som gamla kvarter. Något som ger Stockholm unika förutsättningar att växa – samtidigt som det reser frågor om hur staden rustas med mobilitet, bostäder och kontor på ett sätt som främjar hållbarhet, attraktivitet och trygghet.

Under året tar Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare tempen på några av de frågeställningar som är avgörande för Stockholms utveckling framåt. Den här gången bjöd de tre värdarna in till ett samtal om utvecklingen av Sickla – och hur Sickla fungerar som ett showcase för hållbar och attraktiv stadsutveckling.

– I Sickla bygger vi Stockholm Wood City, världens största stadsutvecklingsprojekt i trä. Det här projektet har fått enorm uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Genom projektet visar Stockholm, och Sverige, nu vägen och sätter en ny standard för hållbart byggande och stadsutveckling, sa Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg, som ansvarar för utvecklingen av Sickla med sina 250 000 kvadratmeter trästad. 

Optimism när Stockholm växer 

Handelskammarens vice vd, Daniella Waldfogel, underströk betydelsen av att ingjuta lite mod och hopp när staden växer.

– Det är viktigare nu än någonsin att ingjuta lite optimism i staden. Den här platsen förkroppsligar det på ett sådant sätt, man går fram med mycket mod i utvecklingen av platsen, sa hon. 

Stora förändringar både ovan och under jord

Det är inte enbart satsningar ovan jord som görs i Sickla just nu. Tillgängligheten till platsen med omnejd kommer att i allra högsta grad främjas av utbyggnaden av tunnelbanan.

– Förutom att det nu byggs en helt ny stadsmiljö ovan jord, får Sickla också en helt ny nivå av tillgänglighet i form av tre nya tunnelbanestationer. Det här visar på hur tätt sammanflätat hållbar stadsutveckling och trafikplanering fungerar – en dynamisk och växande stad måste mötas av en växande och flexibel kollektivtrafik, sa Caroline Åstrand, vd för MTR.

Pandemin som katalysator för förändrade levnadsvanor

Under samtalet talade Per Schlingmann, föreläsare, rådgivare och entreprenör. Han delade med sig av några reflektioner om hur morgondagens stad kommer att ta form och hur den gröna omställningen är en viktig drivkraft för städers positionering framåt.

– Klimatomställningen driver på för verklig förändring – och vi ser just nu hur städer runt om i världen håller på att positionera sig där efter. Den moderna staden är en stad som vågar se klimatfrågan som en drivkraft för sin utveckling, sa han.

Han fortsatte att resonera kring hur förändrade vanor och behov efter pandemin också syns i större utsträckning i dag.

– I dag är man mindre benägen att pendla långa och krångliga sträckor – vi värderar närheten till jobb, skola och butiker mycket högre nu efter pandemin. Det här ställer krav på att nya noder i våra städer blir dynamiska, och har en hög tillgänglighet för att kunna erbjuda det som vi invånare behöver.

Morgondagens Nacka framhåller närhet och nyskapande

Vid samtalet medverkade även Katarina Wåhlin Alm, stadsutvecklingsdirektör i Nacka kommun. Hon höll med Per Schlingmann om behovet av att utveckla dynamiska och tillgängliga platser – där Nacka kan föregå med gott exempel.

– Vi har ett fantastiskt utgångsläge här i Nacka för att utvecklas just i den här riktningen. Vårt geografiska läge som knutpunkt mellan stad och skärgård gör att vi har en unik position för att skapa dynamiska, spännande miljöer för våra invånare och besökare, sa hon. 

Katarina Wåhlin Alm fortsatte sedan med att berätta om hur den pågående utvecklingen av Sickla, och hela Nacka, kommer att vara en viktig del i morgondagens hållbara stadsutveckling.

– Visionen för Nacka stad är ”nära och nyskapande”, nära stadens möjligheter och naturen på nya hållbara sätt. Utvecklingen av Stockholm Wood City är en satsning som stärker både platsen och kommunens mål. Vi lägger stor vikt vid att de nya spännande projekt som tar form här också kan utvecklas och förändras vid ändrade förutsättningar och behov. En hållbar stadsutveckling är flexibel och robust på samma gång, sa hon.

Träbyggnation – ett modigt och innovativt materialval

Genomgående för hela samtalet var uppmaningen till att fler aktörer behöver visa innovationsvilja och mod. Återkommande ledde det också tillbaka samtalet till grundnoden i Sickla – nämligen att satsa på träbyggnation.

Avslutningsvis delade därför Jakob Olofsgård, Liberalernas bostadspolitiska talesperson, med sig av några reflektioner på just temat bostadsbyggande i trä.

– Byggandet står för stora delar av dagens utsläpp samtidigt som vi ser en påtaglig bostadsbrist på flera håll i Stockholm. Ett bra sätt att bemöta detta är just att använda sig av trä i större utsträckning, sa han.

Om Stockholmssamtalen

Genom serien ”Stockholmssamtalen” tar Atrium Ljungberg, MTR och Stockholms Handelskammare tempen på några av de frågeställningar som är avgörande när Stockholm växer. Stockholmssamtalen kommer att fortsätta med fler träffar under våren 2024

Senast uppdaterad: 2023-11-24