MTR vinner upphandlingen av Mälartåg

2020-12-09 19:38

MTR har fått förtroendet att ta över uppdraget att driva Mälartåg, med trafikstart i december 2021. Det meddelade de regionala trafikhuvudmännen för Mälartåg, Mälardalstrafik, i dag.

Mälartåg i Stockholm

Avtalet, med trafikstart den 12 december 2021, sträcker sig över 8+1 år och omfattar trafikdrift, kundservice ombord, driftledning och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt ersättningstrafik.

– Det känns fantastiskt att vi har fått förtroendet att driva Mälartåg. Mälardalsregionen står inför en spännande tid med utökad tågtrafik, nya tåg, en ny depå och en sammanslagning av två tågtrafiksystem. Tillsammans med Mälardalstrafik kommer vi göra vårt yttersta för att utveckla framtidens Mälardalen och bidra med det MTR är bäst på: Att skapa en attraktiv och hållbar kollektivtrafik för oss och nästa generation, säger Mark Jensen, VD MTR Nordic. 

Mälardalstrafik MÄLAB AB ägs av Region Stockholm, Region Sörmland, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län och Region Östergötland. Årligen reser ca 11 miljoner resenärer i systemet. Systemet trafikeras av 53 nya Stadler ER1 tåg (där 32 redan är i trafik) samt 9 Reginatåg. Fordonsunderhåll kommer att ske i en nybyggd depå i Eskilstuna.

Sträckorna som avtalet omfattar är:

  • Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala
  • Norrköping – Nyköping – Stockholm
  • Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
  • Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Linköping
  • Uppsala – Gävle

– När vi tar över Mälartåg ansvarar vi inte bara för de fysiska tillgångarna. Vi tar också över ansvaret för de som arbetar inom Mälartåg, deras upparbetade företagskultur och erfarenheter. Vi känner stort ansvar och ödmjukhet över att få in Mälartågs fantastiska medarbetare och kunskap i vår organisation, säger Mark Jensen.

MTR har omedelbart inlett mobiliseringsarbetet.

Senast uppdaterad: 2020-12-09