Efter ett framgångsrikt 2019 vässar MTR klimatmålen ytterligare och ansluter sig till Science Based Targets Initiative

2020-05-25 07:57

2019 antog MTR en ny hållbarhetsstrategi med målsättningar som ska bidra till att länka samman och utveckla hållbara samhällen. Vid en summering av året går det att konstatera att vi levererat en stabil produktion för samtliga trafikslag med rekordhöga siffror gällande punktlighet, minskat klimatpåverkan och tagit ett kliv framåt för att utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbetet. För att öka ambitionen ytterligare och reducera koldioxidutsläppen i linje med Parisavtalet, kommer vi som första nordiska trafikoperatör nu ansluta oss till Science Based Targets Initaitive.

tunnelbana i gryning

– Vår viktigaste uppgift är att se till att fler väljer att resa spårbundet och det uppnår vi genom en attraktiv och punktlig resa, där vi under 2019 återigen förbättrade vår leverans. Vad gäller mångfald så har vi fortfarande en hel del att göra - vi har medarbetare från mer än 100 länder men detta syns inte i våra ledande befattningar. Därför har vi satt nya högre mål för mångfald inom specialist- och ledarrekryteringar samt för vår sammansättning i ledningsgrupper. Inom klimatområdet tar vi nya kliv genom att, som första nordiska trafikoperatör, ansluta oss till Science Based Targets Initiative, och hoppas fler kommer följa vårt exempel, säger Mark Jensen, VD MTR Nordic.

Tillsammans med Trafikförvaltningen i Region Stockholm arbetar vi på MTR aktivt för att få fler att ställa bilen och välja att resa kollektivt. 2019 landade den totala punktligheten för pendeltågen på 93,6 procent. Det är cirka 4 procentenheter högre än 2018 och fjolåret blev därmed det punktligaste året sedan millennieskiftet. Även tunnelbaneverksamheten i Stockholm och levererade en punktlig trafik. En mycket viktig beståndsdel för att lyckas är ett bra fordonsunderhåll och en stabil fordonsutsättning, vilket vårt underhållsbolag MTR Tech visat prov på.

Även MTRX fortsätter leverera en stabil trafik till alla de som reser på sträckan mellan Stockholm och Göteborg och MTRX är även det tågbolag som har mest nöjda kunder i branschen och är punktligast av alla tåg- och flygbolag som trafikerar sträckan

Minskad klimatpåverkan genom lägre koldioxidutsläpp Under 2019 minskade MTR koldioxidavtrycket med hela 38 procent, vilket bland annat berodde på minskade utsläpp från ersättningstrafik, en ökning av andelen förnybart bränsle från 45 till 61 procent och en omställning till att enbart använda förnybar energi i hela verksamheten. Som ytterligare ett steg i miljöarbetet anslöt vi till Fossilfritt Sverige och antog samtidigt Transportutmaningen med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Under 2020 kommer MTR som första nordiska trafikoperatör ansluta sig till Science Based Targets Initiative vilket innebär att bolaget sätter upp forskningsbaserade mål för reduktion av koldioxidutsläppen, där målsättningen är att till senast år 2025 minska koldioxidutsläppen med minst hälften jämfört med 2018. Läs mer om Sciense Based Targets Initiative här.

Senast uppdaterad: 2020-05-25