MTR Tunnelbanan tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet

2018-11-29 10:07

Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, tilldelar MTR Tunnelbanan AB utmärkelsen Svensk Kvalitet. Det är Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018
MTR Tunnelbanan tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2018

– Vi är fantastiskt glada att erhålla utmärkelsen, säger Johan Oscarsson, vd för MTR Tunnelbanan. Att uppmärksammas på detta fina sätt bekräftar att våra arbetssätt håller! Vår uppgift är att ständigt utveckla tunnelbanan och bidra till Stockholm genom att leverera en effektiv, säker och modern kollektivtrafik som stockholmarna kan lita på.

MTR Tunnelbanan AB (dåvarande MTR Stockholm AB) tilldelas utmärkelsen för andra gången för sitt kvalitetsarbete i Stockholms tunnelbana som bolaget driver sedan 2009. Mottagarna tillkännages under hösten 2018 och prisutdelning sker under våren 2019.

– Vi har haft en fortsatt stark utveckling sedan vi senast tog emot utmärkelsen och har rekordhöga nivåer både vad gäller kundnöjdhet och medarbetarnöjdhet. Utmärkelsen känns som ytterligare ett kvitto på att vi är på rätt spår, även när det gäller hållbarhet och nya lösningar för en region i stark tillväxt, säger Johan Oscarsson.

Domarkommitténs motivering
MTR Tunnelbanan arbetar för att göra människors vardag enklare med smidiga resor, attraktiva och funktionella stationsområden och omtänksamt bemötande. Genom konceptet Kundresan visualiseras resenärens behov som grund för kundförståelse och förbättringsarbete.

MTR Tunnelbanan har en mycket kunddriven, välplanerad verksamhet med god samverkan och integration. Strategier, processer, styrkedjor och förbättringsarbete är av mycket hög klass och visar goda resultat avseende såväl kunder och medarbetare som social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det finns en påtaglig kvalitetskultur där arbetssätten i huvudsak är förebyggande och resultaten har tydliga samband med arbetssätt.

Ett tydligt närvarande chefskap gör att medarbetande känner sig sedda, bekräftade och vägledda och uttrycker stolthet över sitt arbete, organisation och verksamhetens betydelse för samhället. Jämförelser med andra ledande organisationer kan inspirera i det fortsatta utvecklingsarbetet.

MTR Tunnelbanan är en mycket god förebild i systematisk, kundorienterad verksamhetsutveckling och har gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

   

Om utmärkelsen Svensk Kvalitet
Utmärkelsen Svensk Kvalitet baseras på en gedigen utvärdering av de organisationer som deltar. Under 2018 har SIQ gjort en omfattande uppdatering av sin Managementmodell.

Verksamheterna blir belysta ur ett helhetsperspektiv där styrkor och förbättringsmöjligheter identifieras i detalj utifrån SIQ Managementmodell vilken utgör en grund för hur organisationer når framgång med sin verksamhet. Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat och offentlig sektor.

De deltagande organisationernas beskrivning av den egna verksamheten utvärderas av ett examinatorsteam på mellan 4–7 personer som genomgått en gedigen utbildning. Examinatorerna, med olika bakgrund och med erfarenhet från flertalet branscher, säkerställer att verksamheterna belyses ur ett helhetsperspektiv. I genomsnitt lägger ett utvärderingsteam ner närmare 1000 timmar på utvärdering av en enskild verksamhet. En erfaren domarkommitté fattar sedan det slutliga beslutet.

Om SIQ
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de svenska industri-forskningsinstituten. Stiftelsen har uppdraget att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. SIQ driver idag en rad nationella kvalitetsutmärkelser, samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom kvalitetsutveckling samt utbildar i Business Excellence modeller som lägger grunden för ett långsiktigt och hållbart förbättringsarbete. Bakom SIQ står svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Domarkommittén 2018
Ordförande Agneta Jansmyr, Regiondirektör, Jönköpings läns landsting
Anders Mellberg, Senior Advisor, Svedea
Dag Kroslid, vd, Nordan
Håkan Wiklund, Professor Mittuniversitetet

Hela pressmeddelandet från SIQ finns att läsa här.
Läs mer om Utmärkelsen Svensk Kvalitet på SIQs webbplats här.
MTR:s dotterbolag MTR Express har under 2018 för tredje året i rad rankats främst bland Sveriges tågbolag enligt Svenskt Kvalitetsindex, mer info här.

Senast uppdaterad: 2019-12-06