MTR tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014

2014-12-03 15:27

Nu är det klart! Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ), meddelade den 3 december att MTR Stockholm tilldelas Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2014. Utmärkelsen är Sveriges mest prestigefulla hedersbetygelse för framgångsrikt kvalitetsarbete. Prisutdelningen sker den 12 februari av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet

– Vi är fantastiskt glada och hedrade över att få erhålla Utmärkelsen Svensk Kvalitet, säger Peter Viinapuu, VD MTR.

Det är nu fem år sedan MTR tog över ansvaret för planering, drift och underhåll av tunnelbanan. Sedan dess har ledare och medarbetare arbetat målmedvetet och med resenären i centrum för att höja kvaliteten i leveransen av tunnelbanans olika delar. Idag är punktligheten den högsta i tunnelbanans 60-åriga historia och kundmiljön är renare än någonsin.

– Det finns ett otroligt engagemang från medarbetarna, säger Marie Hagberg. De är delaktiga i förbättringsarbetet och alla vet också att vår vision är att bli världens bästa tunnelbana.

MTR har deltagit i Utmärkelsen Svensk Kvalitet sedan 2010, något som betytt årliga genomlysningar av hela verksamheten. Företagen bedöms enligt en sjugradig skala. Under de år MTR har deltagit har vi gått från nivå 2 (2010) som är ganska vanligt att företag befinner sig på till att i år, 2014, hamna på nivå 5 som räknas som ”mycket bra och ovanligt”.

– MTR:s kvalitetsarbete har varit systematiskt och för resenärernas bästa. Vi ser MTR som en seriös partner i kollektivtrafiken, med ett långsiktigt engagemang. Gratulerar till utmärkelsen, den är välförtjänt, säger Anders Lindström, VD för SL.

Utmärkelsen har delats ut av SIQ årligen sedan 1992. SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse. Bakom SIQ står svenska staten samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.

Senast uppdaterad: 2019-12-06