MTR Tech förvärvar Emtrain

2019-09-04 09:00

MTR Techs köp av Emtrain är nu slutfört. MTR Tech blir ny 100-procentig ägare efter att ha förvärvat Euromaints 50-procentiga ägarandel och resterande andel från systerbolaget MTR Pendeltågen.

Medarbetare på Emtrain

I samband med affären har MTR Techs VD Erika Enestad tagit över VD-posten även på Emtrain. Erika Enestad har lång erfarenhet från MTR, vilket kan bidra till att det blir lättare att nyttja kompetenser mellan MTR:s bolag.

MTR Tech AB är ett dotterbolag till MTR Nordic och bedriver liknande verksamhet som Emtrain, då MTR Tech ansvarar för fordonsunderhållet på tunnelbanan. Efter ägarbytet får Emtrain en aktiv, kunnig och långsiktig ägare som kan sätta kraft bakom det fortsatta arbetet med att utveckla pendeltågens underhåll.

Avgående VD på Emtrain Elin Kämpe har fått en ny roll inom MTR Nordic.

EuroMaint Components and Materials AB kvarstår som leverantör av service och materialtjänster till Emtrain.

− Vi välkomnar Emtrains 150 medarbetare till MTR och vi ser fram emot att tillsammans jobba för en stabil och bra leverans för ett kraftigt ökande antal pendeltågsresenärer i Stockholmsregionen, säger Mark Jensen, VD MTR Nordic

Senast uppdaterad: 2019-12-06