Den 11 december övertar MTR pendeltågstrafiken

2016-12-09 01:07

På uppdrag av Storstockholms lokaltrafik, SL, kommer MTR, från och med söndag den 11 december 2016, att ta helhetsansvar för pendeltågstrafiken i Stockholms län. MTR övertar entreprenaden från Stockholmståg.

Commuter train at station
Foto: AB SL/Linn Berglund

Avtalet med MTR Pendeltågen AB sträcker sig över tio år med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år. Avtalets värde är cirka 30 miljarder kronor, beräknat på 14 år. I avtalet ingår planering och drift av trafiken, stationsbemanning och underhåll av stationer och fordon. Avtalet är ett så kallat incitamentsavtal där ersättningen för uppdraget huvudsakligen baseras på utförd produktion och hur väl målen för bland annat kundnöjdhet, punktlighet och samverkan uppfylls.

I juli invigs den nya Citybanan med ny bansträckning under Stockholm och nya stationer vid Centralen och Odenplan. Den nya stationsutbyggnaden i city kommer att göra stationen till Europas största och båda stationerna är utformade för att vara både fräscha, trygga och lättillgängliga. Citybanan innebär att pendeltågen får egna spår under Stockholm vilket ger mindre risk för störningar och i framtiden även möjlighet att köra tätare trafik. Dessutom bygger Trafikverket ut med fler spår mot Västerhaninge samt på Mälarbanan mot Kungsängen.

Inom ramen för avtalet har MTR och SL tagit fram en omfattande plan för att utveckla pendeltågen. Under 2017 och första hälften av 2018 kommer MTR tillsammans med SL investera cirka 50 miljoner kronor för att fräscha upp pendeltågsstationerna i för att förbättra både trivsel och trygghet. MTR kommer också att, tillsammans med exempelvis SL, polisen, stiftelsen Tryggare Sverige och lokala aktörer att genomföra trygghetskartläggningar för att förbättra tryggheten under hela resan. Dessutom kommer servicepersonalen att utökas med 150 personer, bland annat för att öka servicenivån. Stora satsningar kommer också att göras på medarbetarna bland annat genom utbildning.

 Vi ställer höga krav på oss själva och vårt mål är att effekterna av vårt förbättringsarbete ska kunna märkas av redan inom några år, säger Dan Hildebrand, VD MTR Pendeltågen. Förutom konkret uppfräschning av stationer och arbete för att förbättra service och information kommer vi att bjuda in till resenärspaneler där resenärerna ges möjlighet att vara med och tycka till om förändringar och annat som sker inom pendeltågen. På så sätt vill vi säkra att vi satsar på rätt saker utifrån ett resenärsperspektiv.

– Vi har under våra år av arbete med tunnelbanan och vår egen kommersiella verksamhet samlat på oss mycket nyttig erfarenhet som vi är ivriga att implementera på pendeltågen, säger Dan Hildebrand. Samtidigt är vi medvetna om att förändring måste få ta tid och vi är ödmjuka inför att lära oss från det kunskapskapital som medarbetarna på pendeltågen redan besitter.

Fakta om pendeltågen

  • Påstigande resenärer per år: cirka 87 miljoner
  • Antal utförda avgångar: 99,44 % (medeltal sept 2015-sept 2016)
  • Punktlighet: 92,0 % (medeltal sept 2015-sept 2016)
  • Kundnöjdhet: 67 % (medeltal sept 2015-sept 2016)
  • Antal trafikerade stationer: 53
  • Sträckning: 241 km
  • Antal fordon: 71 st. X60, 12 st. X60A, 46 st. X60B under leverans t.o.m. november 2017. X10 tas ur trafik innan öppningen av Citybanan.

Senast uppdaterad: 2019-12-06