MTR skadeståndsbelägger obehörigt spårbeträdande

2015-04-24 11:27

Från och med nu kommer MTR att skicka skadeståndskrav till alla som gör sig skyldiga till obehörigt spårbeträdande. Anledningen till dessa krafttag är den stora ökningen av så kallat spårspring och intrång på spårområdet.

MTR:s statistik visar att antalet obehöriga spårbeträdanden har ökat kraftigt, med drygt 55 procent på sex månader.  Detta orsakar både förseningar och stora säkerhetsrisker. Bara mellan 1 mars-22 april 2015 förekom 99 intrång på spåren varav fem orsakade reella stopp i trafiken.

Obehörigt spårbeträdande är ett stort säkerhets- och arbetsmiljöproblem. Dessutom orsakar det ett omak för resenärer i form av en sämre trafik.  MTR avser därför hädanefter belägga samtliga gripna som gjort sig skyldig till obehörigt spårbeträdande (med några få undantag) med skadestånd.

- Vår förhoppning är att detta ska leda till färre spårbeträdelser som i förlängningen innebär en bättre fungerande trafik och en säkrare arbetsmiljö, säger Fernando Anes Viseu, MTR.

Fakta:

Att utan tillstånd beträda tunnelbanans spårområde är ett direkt brott mot ordningslagen. Vid gripande av polis kan den/de som olovligt beträtt spåren bötfällas enligt ordningslagens fjärde kapitel, paragraf fem. MTR avser att, i tillägg till polisens botfällning, avkräva skadestånd, vilket kommer att vara i paritet med de kostnader som stoppet genererat för MTR.

Senast uppdaterad: 2019-12-06