MTR satsar på Järvaveckan

2022-05-02 08:00

 I år genomförs Järvaveckan på Spånga IP den 1-5 juni och för femte året kommer MTR att medverka som partner under veckan. 

MTR ser Järvaveckan som ett av årets viktigare arrangemang och har under alla de år man varit med utvecklat sitt deltagande. Framför allt har MTR kunnat möta många framtida medarbetare under veckan, men även deltagit i samtalspaneler om samhällsfrågor där MTR har en roll att spela.  

"Järvaveckan har genom åren framför allt varit ett mycket bra forum för oss att hitta många nya fantastiska medarbetare. Men det är också en plats där vi kan bidra i frågor som är viktiga för att bygga ett väl fungerande samhälle", säger Henrik Dahlin, VD på MTR Nordic. 

Under Järvaveckan kommer MTR:s VD Henrik Dahlin vara med i en paneldebatt under rubriken ”Tudelningen på arbetsmarknaden - hur ska vi minska gapet mellan utrikes och inrikes födda?”.  Som en av Stockholms största privata arbetsgivare tar MTR den här frågan på stort allvar och har genom ett målmedvetet arbete bidragit till en ökad integration och en arbetsmarknad som är tillgänglig för fler.  I paneldiskussionen kommer Henrik Dahlin att berätta mer om det och dessutom prata om vilka hinder som MTR ser finns för att gapet mellan inrikes- och utrikesfödda på arbetsmarknaden ska minska.  

---  

Järvaveckan har sedan starten 2016 blivit en av Sveriges viktigaste mötesplatser för samhällsengagerade företag, föreningar, myndigheter, politiker och medborgare. Den senaste Järvaveckan som genomfördes innan pandemin slog publikrekord med 53 000 besökare. 

Mer information om Järvaveckan finns på www.jarvaveckan.se. 

Senast uppdaterad: 2022-05-19