MTR samarbetar kring och stödjer arbetet med att förebygga självmord

2014-09-08 15:07

Den 10 september varje år uppmärksammas Suicidpreventiva dagen runt om i världen. På MTR arbetar vi aktivt för att förhindra självmord i tunnelbanan och vill därför bidra till ökad uppmärksamhet kring frågan och kunskap om dagen. Har du möjlighet så delta gärna på föreläsningarna i ABF-huset eller ljusmanifestationen på Sergels torg.

På Suicidpreventiva dagen anordnar NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa) och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd) en heldag med föreläsningar som har fokus på självmordspreventivt arbete för unga. Det är kostnadsfritt att delta och det krävs ingen föranmälan. På kvällen anordnas en ljusmanifestation, som också är öppen att delta i.

För att förebygga självmord i tunnelbanan samarbetar MTR och SL med organisationen SPES sedan två år tillbaka. Samarbetet har varit framgångsrikt.

– Antalet självmord i tunnelbanan har minskat och trenden de senaste två åren har varit positiv. Detta tack vare våra medarbetares ökade medvetenhet och aktiva arbete, säger Bengt Carlsson säkerhetsdirektör på MTR.

Inom MTR har vi arbetat med att utveckla instruktioner och checklistor som finns lättillgängliga via vårt intranät, och på så sätt fungerar som ett stöd för våra medarbetare. Vi diskuterar även självmordspreventivt arbete i olika sammanhang, till exempel i våra grundutbildningar.

– Genom att vara uppmärksamma förhindrade våra medarbetare minst nio självmord i tunnelbanan under förra året. Det är mycket glädjande och arbetet fortsätter givetvis, säger Bengt Carlsson.

Säkerhet är MTR:s viktigaste prioritet. Vi arbetar därför även med att hitta nya tekniska lösningar som ska öka säkerheten för våra resenärer. Ett test av spårbeträdande larm vid Medborgarplatsen har genomförts, och vi samarbetar med SL i deras projekt som ska testa plattformsdörrar under kommande vinter.

– Tunnelbanan är ett säkert transportmedel, men vi vill göra mer. Säkerhet kommer alltid vara vår högsta prioritet, betonar Bengt Carlsson.

Läs mer om Suicidpreventiva dagen på SPES:s webbplats.

Ta del av dagens program för Suicidpreventiva dagen på NASP:s webbplats.

 

Senast uppdaterad: 2019-12-06