MTR redo för avgång – tar över driften av Mälartåg den 12 december

2021-12-09 10:06

Den 12 december tar MTR över driften av Mälartåg*. Samtidigt som MTR kliver in som ny operatör med ansvar för trafikdriften börjar den nya tidtabellen T22 att gälla. I den nya tidtabellen utökar Mälardalstrafik** antalet avgångar på flera av Målartågs linjer. För att kunna leverera mer och bättre trafik till alla resenärer i Mälardalen fortsätter också introduktionen av nya fordon.

mtrm karusell

På söndag den 12 december, ett år efter att MTR vann upphandlingen för Mälartågstrafiken, tar MTR Mälartåg över ansvaret för trafikdrift, kundservice ombord, driftledning och störningshantering, fordonsunderhåll, fordonsstäd samt ersättningstrafik.

– Vi känner oss väl förberedda för det viktiga uppdrag vi står inför och vi kommer göra vårt yttersta för att övergången ska bli så smidig som möjligt för alla resenärer. Det känns fantastiskt att få vara med och förverkliga den historiska satsning som Mälardalstrafik nu gör i Stockholm-Mälardalen och vi ser verkligen fram emot att få välkomna alla resenärer ombord från och med söndag, säger Frida Ukmar, vd MTR Mälartåg.

Utökad tidtabell och fler nya tåg

Parallellt med att MTR tar över driften av Mälartåg träder den nya tidtabellen T22 i kraft. Den största enskilda satsningen i den nya tidtabellen är fler avgångar med Mälartåg på linjen Örebro/Arboga – Eskilstuna – Stockholm – Arlanda – Uppsala på vardagar i vardera riktningen. Detta sker genom att Mälardalstrafik etablerar egen omfattande trafik på delsträckan Stockholm – Arlanda – Uppsala, som länkas ihop med den befintliga trafiken på Svealandsbanan.

Under perioden december 2019 till juli 2021 har de 33 första Mälartågen satts i trafik och leveransen av ytterligare tolv tåg har inletts. Målsättningen är att samtliga ska vara i trafik under det första kvartalet 2022. När samtliga tåg introducerats består flottan av 51 tåg, varav 45 dubbeldäckade ER1 och sex regionaltåg av modell Regina X50.

– Nu blir Mälardalslivet ännu lite bättre. Sveriges tillväxtmotor, Stockholm-Mälardalen, får nu fler tåg och nya avgångar till nytta för sömlöst pendlande till jobbet, skolan eller nära och kära, säger Helena Ekroth, vd Mälardalstrafik.

Om MTR Mälartåg

Består av cirka 350 medarbetare, primärt tågvärdar och lokförareVd: Frida UkmarStationeringsorter: Stockholm, Linköping, Hallsberg, Eskilstuna och VästeråsUnderhållsdepå: Gredby i EskilstunaBolaget ingår i MTR Nordic Group, som även omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic.

*Mälartåg trafikerar sträckorna:

  • Örebro – Eskilstuna – Stockholm – Uppsala
  • Norrköping – Nyköping – Stockholm
  • Hallsberg – Katrineholm – Stockholm
  • Uppsala – Sala – Västerås – Eskilstuna – Katrineholm – Linköping
  • Från den 12 juni 2022 ingår Upptågets linjer i Mälartåg. MTR kommer då även att ansvara för driften på linjen Uppsala-Gävle.

** Mälardalstrafik ansvarar för nya Mälartåg som kör på fyra regionaltågslinjer i Mälardalen och för periodbiljetten Movingo. Uppdraget är att, genom ett effektivt trafikutbud och attraktiva tjänster, bidra till ett sammanhållet transportsystem och en hållbar utveckling i en växande Stockholm-Mälarregion. Bakom Mälardalstrafik står regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.

Senast uppdaterad: 2021-12-09