MTR och trafikförvaltningen har beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget

2023-11-01 10:34

MTR och trafikförvaltningen har gemensamt beslutat att avsluta pendeltågsuppdraget i förtid. Det innebär att en ny operatör kommer att ta över driften av pendeltågen i Region Stockholm den 3 mars 2024.

Två pendeltåg möts

MTR har drivit pendeltågen sedan 2016. Även om den senaste tiden har präglats av utmaningar, så kan vi blicka tillbaka på de här åren och konstatera att vi tack vare våra medarbetares engagemang och en rad insatser uppnått de högsta nivåerna av både punktlighet och kundnöjdhet i pendeltågens historia.Det nuvarande avtalet innebär att MTR har svårt att få ekonomiska förutsättningar att leverera trafik av tillräckligt hög kvalitet. MTR och trafikförvaltningen har därför gemensamt beslutat om ett tidigarelagt avslut av MTR:s pendeltågsuppdrag.  

- Vi har gjort viktiga investeringar för att långsiktigt utveckla pendeltågsverksamheten under de år som vi drivit pendeltågen. Bland annat har vi utbildat historiskt många nya lokförare i egen regi. Nu ligger allt fokus på att säkerställa en bra överlämning till nästa operatör, säger Caroline Åstrand, vd MTR Nordic.    

Pendeltågstrafiken kommer att från den 3 mars 2024 drivas under ett tillfälligt avtal tills dess att en ny upphandling är genomförd. Det innebär att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av pendeltågen erbjuds en anställning hos den nya operatören. MTR fortsätter driva pendeltågstrafiken med fokus på att säkerställa en stabil trafik till resenärerna fram till dess. 

 

MTR:s och trafikförvaltningens gemensamma ambition är att en övergång till en ny operatör ska genomföras på bästa tänkbara sätt för resenärerna och medarbetarna inom pendeltågstrafiken och att den övergripande goda utvecklingen kan fortsätta. 

Senast uppdaterad: 2023-11-01