MTR och Södertäljes hockeyspelare hjälper pendlare rätt

2018-04-13 17:14

MTR och Södertälje Sportklubb provar i ett nytt samarbete former för att kommunicera vad Trafikverkets ombyggnad av pendeltågsstation och spår i Södertälje Centrum kommer att ge resenärerna när den är klar och hur de ska hitta rätt under tiden den pågår. Hockeyspelare från SSK och ungdomar från Telge Tillväxt hjälper från 30 april till att bemanna stationerna i Södertälje och Östertälje med informationsvärdar för att hjälpa pendlarna.

Den nya träplattformen vid Östertälje station kommer underlätta byten mellan pendeltåg och buss under Trafikverkets ombyggnad i Södertälje Centrum. Från vänster: Mahsa Eshghinejad stationschef Östertälje, Jan Magnusson projektledare MTR, SSK-spelarna Ludwig Blomstrand, Stefan Gråhns och Alexander Sahlin, samt Peter Larsson chef kompetensförsörjning Telge Tillväxt.
Den nya träplattformen vid Östertälje station kommer underlätta byten mellan pendeltåg och buss under Trafikverkets ombyggnad i Södertälje Centrum. Från vänster: Mahsa Eshghinejad stationschef Östertälje, Jan Magnusson projektledare MTR, SSK-spelarna Ludwig Blomstrand, Stefan Gråhns och Alexander Sahlin, samt Peter Larsson chef kompetensförsörjning Telge Tillväxt.

– Det blir lättare att nå fram med rätt information både om resultatet när Trafikverkets ombyggnad i Södertälje är klar och trafiken under tiden om vi samarbetar med Södertälje Sportklubb som redan har starka relationer i staden. Dessutom få vi en chans att ge tillbaka till lokalsamhället där vi finns och visa upp hur det är att arbeta i kollektivtrafiken för ungdomar som vill ha jobb, säger Jan Magnusson, projektledare för Södertäljeombyggnaden hos MTR.

MTR ansvarar för utbildning av alla som deltar och ger Södertälje Sportklubb, SSK, ersättning för de timmar de har informatörer på plats. SSK ställer upp med samordning av spelare och personal från klubben, men också för samordningen med Telge Tillväxt som bidrar med flera deltagare.

Informationsvärdarna kommer tillsammans med MTRs medarbetare hjälpa resenärerna att hitta till bussarna och få information om avgångar. Och resenärer som undrar om framtiden kan passa på att fråga var de hittar information om hur det kommer att bli när allt är klart.

– Det här är ett unikt samarbete och en win-win för alla parter. Förutom en trygghet för resenärerna är det en chans för oss att ta ansvar och bidra till lokalsamhället på ännu ett plan. Dessutom skapar det jobbtillfällen i Södertälje genom vårt samarbete med Telge Tillväxt, säger Mats Pernhem, klubbdirektör för SSK.

Telge Tillväxt är en bred plattform för samarbete i Södertälje som erbjuder ungdomar anställning under max ett år. De får hjälp med studier och coaching som ökar självkänslan och möjligheten till jobb. SSK och Telge Tillväxt samarbetar löpande och ser synergier i projektet med MTR.

– Alla vinner på det här samarbetet. Våra ungdomar får vara del i ett verkligt projekt i arbetslivet med direkt samhällsnytta och kan som Södertäljebor lätt hjälpa resenärerna rätt. Relationen till SSK blir också starkare samtidigt som nätverket växer till en ny bransch med hjälp av MTR, säger Peter Larsson, chef för kompetensförmedling hos Telge Tillväxt.

 

Fakta om ombyggnad i Södertälje

Mellan 30 april och 19 augusti bygger Trafikverket om bangården vid Södertälje centrum för att Södertäljeborna ska få tätare trafik framöver. När stationen är stängd byggs de två plattformarna om så de blir bredare och får tak. När allt är klart blir miljön bättre och hela anläggningen mer driftssäker.

Under tiden går ersättningstrafik mellan Södertälje Centrum och Östertälje station där en ny träplattform kommer att göra det enklare att byta mellan pendeltåg och buss. Informationsvärdarna från samarbetet kommer att finnas på båda stationerna under större delen av tiden trafiken är igång.

Mer detaljer om ombyggnaden finns hos Trafikverket: www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/sodertalje-c-bangardsombyggnad/

Information om ersättningstrafik under ombyggnaden finns på www.sl.se.

Mer information om Telge Tillväxt finns på deras webbplats: www.telge.se/tillvaxt/om-telge-tillvaxt/

Senast uppdaterad: 2019-12-06