MTR Nordic slutför försäljningen av MTRX till VR

2024-05-30 11:30

MTR Nordic har idag den 30 maj fullföljt den tidigare aviserade försäljningen av MTRX till VR-Group Plc. MTRX kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg och har sedan starten 2015 etablerat sig som den punktligaste tågoperatören på sträckan.

MTRX

MTRX har introducerat flera nya serviceerbjudanden för de svenska resenärerna, såsom biljettlöst resande och automatisk förseningsersättning. MTRX rankas som ett av Sveriges mest innovativa företag av Svenskt innovationsindex och enligt Svenskt kvalitetsindex senaste kundnöjdhetsundersökning har MTRX nöjdast kunder inom transportsektorn, vilket förutom tåg även inkluderar även flyg och bussar.

– Jag är oerhört stolt över det stora avtryck som vi gjort med MTRX på den svenska tågmarknaden. Inte bara har kundnöjdheten ökat och resenärerna fått fler avgångar att välja på, vi kan även se att priset på tågbiljetter sjunkit på sträckan Stockholm – Göteborg under de senaste åren, till skillnad mot utvecklingen för biljettpriset på andra långväga sträckor i landet. Jag vill rikta ett stort tack till alla fantastiska medarbetare som bidragit till att göra MTRX till vad det är idag och som gjort tågresandet till en ännu bättre upplevelse, säger Caroline Åstrand, vd MTR Nordic.

VR är ett finländskt företag med en gedigen erfarenhet och kompetens inom järnvägsbranschen med verksamheter inom upphandlad stadstrafik, logistik och underhåll samt fjärrtrafik i Finland. VR har varit verksamma i Sverige sedan 2022. Genom köpet av MTRX utökar VR sin befintliga verksamhet i den svenska persontrafiken från regional trafik till att även inkludera fjärrtrafik.

Det var i februari 2024 som MTR Nordic och VR-Group Plc kommunicerade försäljningen av MTRX. Efter Konkurrensverkets godkännande har försäljningen idag fullbordats. I samband med köpet har VR-Group Plc rätt att använda varumärket MTRX under en tidsbegränsad period.

Senast uppdaterad: 2024-05-30