MTR Nordic säljer MTRX till VR

2024-02-08 10:08

MTR Nordic har idag tecknat ett avtal med VR-Group Plc om försäljning av MTRX, som kör snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg. Försäljningen av MTRX förväntas slutföras i slutet av maj 2024, efter att berörda myndigheter gett sitt godkännande.

MTRX Bro

MTRX har sedan starten 2015 etablerat sig som den punktligaste tågoperatören på sträckan Stockholm-Göteborg och har de senaste åren har haft Sveriges nöjdaste tågresenärer, enligt Svenskt Kvalitetsindex. 

– Vi startade MTRX 2015 med en övertygelse om att det går att erbjuda svenska tågresenärer en ännu bättre tågupplevelse, och under de senaste nio åren har vi gång på gång bevisat just det. Vi är stolta över att driva utvecklingen av svensk tågtrafik med kunden i fokus och jag vill rikta ett stort tack till alla som är med och bidrar till det, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic. 

MTRX har introducerat flera nya serviceerbjudanden för de svenska resenärerna, såsom biljettlöst resande och automatisk förseningsersättning. MTRX rankas som ett av Sveriges mest innovativa företag av Svenskt innovationsindex. 

– Försäljningen är ett kommersiellt beslut i linje med de övergripande affärsmålen, med syfte att fortsätta den positiva utvecklingen av MTRX. Vi kommer nu att förbereda för en smidig övergång med resenärernas bästa som högsta prioritet, säger Caroline Åstrand, VD för MTR Nordic. 

VR är ett finländskt företag med en gedigen erfarenhet och kompetens inom järnvägsbranschen med verksamheter inom upphandlad stadstrafik, logistik och underhåll samt fjärrtrafik i Finland. VR har varit verksamma i Sverige sedan 2022. Genom köpet av MTRX utökar VR sin befintliga verksamhet i den svenska persontrafiken från regional trafik till att även inkludera fjärrtrafik.  

– Marknaden för kommersiell fjärrtågstrafik i Sverige är mycket attraktiv – och den är ungefär dubbelt så stor som Finlands. Spårtrafikens andel av transporterna är också dubbelt så stor som i Finland. MTRX är en lagom stor och oberoende aktör med god kundupplevelse och medarbetarnöjdhet. MTRX har framgångsrikt tagit positionen som utmanare på den svenska tågmarknaden och har också belönats för sin innovationsförmåga – och jag är övertygad om att vi tillsammans kan fortsätta utveckla nya tjänster för nordiska tågresenärer. Förvärvet stärker också konkurrenskraften för vår befintliga verksamhet inom svensk spårbunden trafik, säger VR:s verkställande direktör Elisa Markula. 

Försäljningen av MTRX till VR förväntas slutföras i slutet av maj 2024, efter att berörda myndigheter gett sitt godkännande. Under processen har DNB Markets varit finansiell rådgivare samt Cederquist juridisk rådgivare till MTR Nordic. 

Senast uppdaterad: 2024-02-08