MTR minskar sina utsläpp i linje med Parisavtalet

2022-10-07 07:00

MTR har, som första operatör inom passagerartåg i Norden, fått sina högt satta mål om att minska utsläppen fram till 2025 godkända av den internationella organisationen Science Based Target Initiative (SBTi).

Tunnelbana i skymning

MTR har, som första operatör inom passagerartåg i Norden, fått sina högt satta mål om att minska sina utsläpp fram till 2025 godkända av SBTi. 

MTR är den enda nordiska operatören inom passagerartåg som förbundit sig att reducera sina koldioxidutsläpp i linje med Parisavtalet. Målet är att minska utsläppen med 25,2 procent för både direkta och indirekta utsläpp, samt inköps-, energi- och transportrelaterade utsläpp till 2025, från basår 2019. Dessutom har MTR anslutit sig till kampanjen Business Ambition 1,5 °C vilket innebär att verksamheten ska ha netto-noll utsläpp senast 2050.

“MTR drivs av att göra skillnad för klimatet genom att få fler att välja tåget framför bilen. Vi är en del av klimatomställningen och är både stolta över det arbete vi redan gjort och över den plan vi har för de närmaste åren. De godkända klimatmålen är ett bevis på det”, säger Henrik Dahlin, CEO MTR Nordic.

Exempel på aktiviteter som initierats inom MTR för att uppnå målen:

  • 100 procent förnybar el i hela verksamheten sedan 2019
  • Samtliga tjänstefordon kan tankas med förnybart bränsle
  • Ersättningstrafik med buss tankas med förnybart bränsle.
  • Fjärrvärmeanvändningen i Citybanan effektiviseras vilket minskat energiförbrukningen med cirka 70 procent
  • Behovsstyrd ventilation i tunnelbanedepån i Högdalen har införts och i fler depåer är arbetet påbörjat.
  • Byte till LED-belysning i lokaler och tåg
  • Utvärdering av lösningar för Eco-drive för att minska tågens energiförbrukning
  • Utvärdering av aktivering av tåg vid uppställning för att minska tågens energiförbrukning
  • Kravställning för att öka andelen förnybara bränslen och elbilar för taxiresor
  • Vi ökar andelen elbilar i den egna flottan till mer än hälften av totalen till 2025

Läs mer om Science Based Targets initiative

Senast uppdaterad: 2022-10-12