MTR medverkar på nationell konferens om trygghet i kollektivtrafiken

2022-05-18 07:00

På torsdag den 19 maj arrangerar stiftelsen Tryggare Sverige en nationell konferens om trygghet i kollektivtrafiken. Från MTR medverkar trygghetschef Karl Forsberg.

Karl Forsberg - Tryggare Sverige 19 maj 2022

På torsdag den 19 maj arrangerar stiftelsen Tryggare Sverige en nationell konferens om trygghet i kollektivtrafiken. Från MTR medverkar trygghetschef Karl Forsberg.

Karl Forsberg kommer att berätta om det arbete som MTR driver i tunnelbanan, både egna initiativ, tillsammans med SL och andra organisationer, för att bidra till en trygg kollektivtrafik.

Framför allt handlar det om att göra kollektivtrafiken till en trygg plats för kvinnor. Alldeles för många kvinnor känner oro för att vistas i till exempel tunnelbanan, och för att ändra detta krävs ett målmedvetet arbete där många aktörer arbetar tillsammans.

MTR har framför allt tagit initiativ till och medverkat i olika typer av platssamverkan, en framgångsrik metod för att öka tryggheten som tidigare har prövats bland annat i New Yorks tunnelbana.

"Kvinnor ska känna sig trygga i att resa med kollektivtrafiken under dygnets alla timmar", säger MTR:s trygghetschef Karl Forsberg. "Det är en fråga som är viktig för både demokratin och klimatet – för att fler ska välja kollektivtrafiken som färdmedel måste det vara en trygg plats för alla."

Samtalet kommer att äga rum på Norra Latin den 19 maj klockan 13.00. under en konferens arrangerad av Stiftelsen Tryggare Sverige.

För kontakt med MTR:s trygghetschef Karl Forsberg, ring 076-6411022.

Mer information om konferensen finns här: Inbjudan till nationell konferens om kollektivtrafikens roll i det brottsförebyggande arbetet den 19 maj.

Senast uppdaterad: 2022-05-25