MTR lämnar över ett Mälartåg i balans

2024-06-11 09:38

På söndag den 16 juni lämnar MTR Mälartåg över Mälartågsuppdraget till Transdev. Omfattande rekryterings- och utbildningsinsatser av både lokförare, tågvärdar och medarbetare inom fordonsunderhållet har lett fram till en alltmer stabil mälardalstrafik, med goda möjligheter att fortsätta växa.

Mälartåg

– Det finns mycket att vara stolta över från våra år med Mälartåg, inte minst när det kommer till utbildning och rekrytering. När vi tog över uppdraget rådde nationell lokförbrist vilket ledde till att vi inte kunde utföra den trafik vi ville. Som lösning har vi sedan starten utbildat och examinerat ett stort antal nya lokförare, som idag kör Mälartåg. Det är insatser som kommer att fortsätta komma resenärerna och trafiken i Mälardalen till nytta under många år framöver, säger Caroline Åstrand, vd för MTR Nordic.

MTR Mälartåg har idag cirka 250 lokförare, vilket är ungefär tre gånger så många som när uppdraget inleddes. Även inom underhållsverksamheten har stora rekryterings – och utbildningsinsatser genomförts för att nå resursbalans och möjliggöra en ökad trafik. Det har lett till att antalet medarbetare inom underhållet mer än fyrdubblats på 2,5 år, från 13 till 54. När uppdraget lämnas över på söndag råder god resursbalans både bland förare, tågvärdar och underhållspersonal. Även fordonstillgången är efter ett intensivt arbete bättre än på mycket länge.

En ny typ av kontrakt
När MTR började köra Mälartågstrafiken i december 2021, var det första gången trafiken upphandlades sin nuvarande form, med en ny affärsmodell och ett utökat trafikupplägg. I juni 2022 skedde även en integrering av Upptåget. Detta har påverkat MTR Mälartågs möjlighet att bygga en finansiellt hållbar verksamhet och efter en längre tids konstruktiv dialog enades MTR och Mälardalstrafik om att samarbetet inte kan fortsätta inom det nuvarande avtalet.

Operatörsbytet innebär att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av Mälartåg kommer att gå över till Transdev den 16 juni. Fram till december 2024 kommer MTR Tech att fortsätta ansvara för fordonsunderhållet och vara underleverantör till Transdev.

– Förra året reste över 12,5 miljoner resenärer med Mälartåg. Det hade inte varit möjligt utan alla fantastiska medarbetare, som dag och natt arbetar för att möjliggöra ett attraktivt och hållbart resande i Mälardalen. Nu väntar ett nytt kapitel för Mälartåg och alla de medarbetare som valt att följa med verksamheten till Transdev. Ett stort tack och ett varmt lycka till önskar jag dem alla, säger Caroline Åstrand.

Senast uppdaterad: 2024-06-13