MTR i samarbete med FirstGroup för anbud på järnvägstrafik i England

2016-06-21 10:33

MTR kommer tillsammans med den brittiska tåg- och bussoperatören FirstGroup att lägga anbud för att driva South West Trains som är ett järnvägsnät som utgår från London och täcker större delen av sydvästra England.

Nu står det klart att MTR i Storbritannien kommer att göra gemensam sak med den brittiska tåg- och bussoperatören FirstGroup för att lägga anbud på ”South Western rail franchise”. MTR driver redan tågtrafik i London, bland annat pendeltågen London Overground (LOROL) tillsammans med Arriva. Dessutom kommer MTR att driva delar av den nya öst-västliga pendeltågssträckningen Crossrail/Elisabeth Line som i sin helhet öppnas inom ett par år. MTR har redan inlett en del av det uppdraget och driver trafik mellan 14 stationer i östra London, längs en av de sträckningar som kommer att vävas in i Elisabeth Line.

Samarbetsupplägget har godkänts av DfT (Department for Transport) och MTR-konsortiet är ett av två bolag som godkänts av DfT som anbudsgivare. MTR kommer att äga 30 procent av det joint venture som bildas medan FirstGroup kommer att äga resterande 70 procent. 

Senast uppdaterad: 2019-12-06