MTR diskuterar trygghet, framtidens trafik och städer under Almedalsveckan

2018-07-01 12:24

Även i år är MTR i Almedalen för att delta i seminarier och rundabordssamtal. I år fokuserar vi på järnvägens utbyggnad, trygghet, inkluderande arbetsmarknad och hållbar samhällsbyggnad - både i Sverige och Norden.

Activity Based City
Activity Based City

MTR är ett av världens ledande järnvägsföretag som utvecklar kollektivtrafik, järnväg och stadsmiljöer. MTR Nordic är moderbolag till företagen MTR Tunnelbanan, MTR Express, MTR Pendeltågen och MTR Tech.

Kontakta oss gärna på plats för att diskutera hur vi på bästa sätt länkar samman och utvecklar framtidens hållbara samhällen.

Några programpunkter där MTR medverkar:

Söndag 1 juli

Hur påverkas det kollektiva resandet av digitaliseringen och utvecklingen av öppna data?

Mats Johannesson, VD MTR Express medverkar.

Tid: 17.15-18.40
Plats: Ryska gränd 9
Mer info här

Måndag 2 juli

Hur kan en snabbare järnvägsförbindelse mellan Oslo och Stockholm bli verklighet?

Cornelis Harders, Infrastrukturchef MTR Nordic medverkar.

Tid: 11.00-12.00
Plats: ”Spegelsalen” Clarion Wisby Hotell , Strandgatan 6
Mer info här

Så här skapar vi en tryggare kollektivtrafik

Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic och Caroline Ottosson, VD SL medverkar.

Tid: 13.30-14.15
Plats: Öresundshuset, Hästgatan 1
Mer info här

Ökad trygghet och säkerhet i offentliga miljöer

Emma Stenholm, Trygghetschef MTR Nordic medverkar.

Tid: 15.30-16.15
Plats: Westanders trädgård, Södra Kyrkogatan 13
Mer info här

Tisdag 3 juli

Den trygga staden – ABC 2.0 till ABC 4.0

MTR står tillsammans med WSP, Skanska och Scania bakom initiativet Activity Based City. Under seminariet presenteras resultat från det Hackathon som under två dagar hölls i MTR:s tält under Järvaveckan där unga deltagare gav sin syn på morgondagens städer.
Andreas Jensen, Affärsutvecklingsdirektör MTR Nordic medverkar.

Tid: 11.00-12.00
Plats: Skanskas trädgård, Rostockergränd 4
Mer info här

Hur ska elever lära sig att det finns många spännande jobb?

Henrik Dahlin, VD MTR Pendeltågen medverkar.

Tid: 15.30-16.10
Plats: Skeppredarens rum Scandic Hotell Villa Manhem
Mer info här

Torsdag 5 juli

Trygghet i kollektivtrafiken

Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.

Tid: 11.00-11.45
Plats: Tryggare Sveriges paviljong, Strandvägen H536
Mer info här

Fredag 6 juli

Samverkan i brottsförebyggande arbete, trygga resecentrum och stationsmiljöer

Emma Stenholm, trygghetschef MTR medverkar.

Tid: 13.30-14.30
Plats: L22 Almedalsbiblioteket, Cramérgatan 5
Mer info här

Senast uppdaterad: 2019-12-06