MTR ger lokalvårdare i Tunnelbanan gratis utbildning i svenska

2018-12-13 13:22

MTR Tunnelbanan har inlett en satsning där lokalvårdare som önskar får en gratis vidareutbildning i svenska. Intresset har kommit från medarbetarna själva och kursen hålls en kväll i veckan fram till slutet av april med en första grupp på 10 deltagare.

Kursdeltagarna Solomon Okbamichael och Falah Asho tillsammans med läraren Kristina Ekblom under MTR:s utbildning i svenska för lokalvårdare.
Kursdeltagarna Solomon Okbamichael och Falah Asho tillsammans med läraren Kristina Ekblom under MTR:s utbildning i svenska för lokalvårdare. (Foto: Daniel Wiorek)

– Personlig utveckling för våra medarbetare är en av våra viktigaste uppgifter. Och de som behöver och vill stärka sin svenska får med den här satsningen större möjligheter att göra karriär inom MTR till tjänster där språkkraven är högre, säger Johan Oscarsson, VD för MTR Tunnelbanan.

Alla omkostnader inklusive studiematerial är betalda av MTR. Medarbetarna går kursen utanför sin ordinarie arbetstid under 2 timmar en kväll i veckan från 5 december till 24 april. Studierna utgår från jobbet och använder utbildningsmaterial därifrån såsom artiklar på intranät och instruktioner. På så sätt går språkinlärningen fortare och deras närmaste chefer får också verktyg för att bidra till medarbetarnas språkutveckling.

Utbildningen genomförs på uppdrag av MTR av BBi Communication som är specialiserade på interkulturella språkutbildningar. Därför ingår förutom rena språkkunskaper bland annat kunskaper om det svenska samhället och kultur och hur det är att arbeta i Sverige.

– MTR:s verksamhet är redan idag viktig för integrationen i Stockholm med många olika nationaliteter bland kollegorna. Den här satsningen ser vi som ytterligare ett sätt att bidra till en positiv utveckling, säger Johan Oscarsson.

Efter kursen får deltagarna ett intyg som anger vilken språklig nivå de har uppnått enligt Europarådets officiella CEFR/GERS-skala. Det gör att intyget kan användas brett på svensk och europeisk arbetsmarknad. Se bifogat dokument med CEFR-skalan.

 

Ett tidigare reportage har gjorts av P4 Stockholm:
https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/1200013?programid=2830

- 1h 32 min: Johan Oscarsson, VD MTR Tunnelbanan, beskriver varför MTR gör satsningen
- 2h 05 min: intervju med två lokalvårdare som går kursen, samt en kursledare

Senast uppdaterad: 2019-12-06