MTR får uppdraget att ansvara för driften av Stockholms tunnelbana fram till 2025

tunnelbana i snö

Trafiknämnden har den 14 december fattat beslut om en förlängning av uppdragsavtal avseende tunnelbaneverksamheten vilket betyder att vi på MTR kommer ansvara för driften till 2025. Avtalet förlängs minst 18 månader (till 1 Maj 2025) och max 24 månader (till 1 Nov 2025). Exakt sluttidpunkt beslutas av Trafikförvaltningen.

”Vi är väldigt stolta över att få förtroendet att fortsätta driften fram till 2025. Det ger oss möjlighet att fortsätta med vår högkvalitativa leverans ytterligare en tid vilket är en fantastisk möjlighet för oss och bra för Stockholm”, säger Caroline Åstrand, vd MTR Tunnelbanan.

Senast uppdaterad: 2021-12-15