​MTR Express har tagit 15-20 procent marknadsandel på ett år

2016-03-21 08:41

MTR Express har idag drivit snabbtågstrafik i ett år. Det första tåget avgick den 21 mars 2015 och etableringen på den svenska marknaden har gått rekordsnabbt. På 12 månader har det nya bolaget tagit uppskattningsvis 15-20 procent av marknaden för snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm. MTR Express är ett innovativt alternativ i en traditionell bransch och har dessutom 12 procentenheters bättre punktlighet, lägre priser och miljövänligare tåg är närmsta konkurrent.

MTR Express är ett av de allra första nystartade bolagen i världen för kommersiell tågtrafik och står sig mycket bra sett ur en internationell jämförelse. Siffrorna talar ett tydligt språk:

  • Efter bara ett år ligger kundnöjdheten på 92 procent.
  • Antalet medarbetare har ökat från åtta till knappt 90 personer och medarbetarnöjdheten ligger på enastående 97 procent.
  • Sex nytillverkade tåg har levererats från Schweiz på utsatt tid och rullar för fullt i trafik.
  • Antalet resande har gått från noll till långt över en kvarts miljon med en bokningstakt som ökar för varje vecka som går.
  • MTR Express har etablerat sig som ett av de mest innovativa tågbolagen i världen, med bland annat biljettlöst resande, 24 timmars öppet köp på alla biljetter, och en enkel funktion för sätesval vid bokning.
  • MTR Express uppskattade marknadsandel ligger på cirka 15-20 procent – en siffra som man räknar med att kunna dubblera.

Dessutom har MTR Express tydligt kunnat visa att man med rätt snabbtåg mellan Stockholm och Göteborg kommer fram i tid i samma utsträckning som flyget.

- Det har varit ett intensivt men fantastiskt roligt första år och vi ser fram emot att fortsätta utmana och förbättra resandet många år framöver med vårt innovativa tänk. Alla tjänar på konkurrensen, framförallt kunderna. MTR Express visar också att det går att utmana och förbättra tågens punktlighet även om infrastrukturen haltar. Jag är väldigt stolt över alla mina kollegor som möjliggör detta, säger MTR Express VD Johan Söör.

Senast uppdaterad: 2019-12-06