MTR Express anmäler SJ till Konkurrensverket

2018-04-11 16:04

Sedan trafikstart 2015 har MTR Express varit det enda tågbolag som inte har tillåtits att sälja biljetter i den marknadsdominerande kanalen SJ.se som SJ byggt upp under tiden för sitt monopol. Därför lämnar MTR Express nu in ett formellt klagomål mot statens bolag SJ till Konkurrensverket för Missbruk av dominerande ställning och Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.

MTR Express tåg

– Svenska resenärer kan till skillnad från andra länder idag inte jämföra avgångar och priser eller köpa sina tågbiljetter på ett ställe. Vi vill kunna konkurrera på likvärdiga villkor. När staten genom sitt bolag SJ motverkar konkurrensen får vi färre avgångar, högre priser och sämre utveckling på tågmarknaden. Fortsätter detta blir det svårt att få tillräckligt många att resa hållbart så vi når klimatmålen, säger Mats Johannesson, VD MTR Express.

SJs onlineförsäljning utvecklades och investerades i under tiden Sverige hade ett järnvägsmonopol. Tågmarknaden avreglerades 2010 och staten öppnade då upp för andra bolag att bedriva kommersiell tågverksamhet i Sverige. Besluten i EUs fjärde järnvägspaket från 2016 bekräftade riktningen mot en avreglerad tågmarknad inom hela EU. Fram till 2015 släpptes samtliga privata aktörer in på SJ.se (tex. Blå Tåget och Snälltåget) och siten behöll därmed sin ställning som Sveriges helt dominerande tågbokningsplattform.

Andra länder, exempelvis Norge, som har haft liknande monopol har för att uppnå målen med avregleringen skapat förutsättningar för fria marknadsplattformar. De har skiljt den tidigare monopolistens säljplattform från tågverksamheten, skapat en ny eller sett till att det skapas nya tjänster där information om alla tågbolags produkter finns med som liknar tjänsterna för flygmarknaden. I Sverige gynnas ensidigt det tidigare monopolbolaget som tillåts att upprätthålla sin position som s.k. superdominant.

– Vi anmäler SJ till konkurrensverket för att de missbrukar sin dominerande ställning och att de driver konkurrenshämmande offentlig säljverksamhet. De är ett offentligt statligt bolag som genom sitt agerande snedvrider konkurrensen på marknaden och gör att det blir svårt att investera på likvärdiga villkor. SJ skulle inte acceptera detta i Norge där de nu själva vill etablera sig, säger Mats Johannesson.

Fram till våren 2018 har MTR Express varit det enda tågbolag som inte har haft möjlighet att sälja biljetter via SJs onlinekanaler. Till detta läggs nu den nystartade aktören Saga Rail som också förvägras denna möjlighet.

Fakta:

MTR Express kör sedan 2015 snabbtåg på sträckan Stockholm Göteborg med 110 avgångar i veckan. Sedan trafiken startade och utsatte SJ för konkurrens har antalet resandet på sträckan ökat markant med 24 % fler avgångar och 27 % fler passagerare. Snittpriserna har totalt gått ner kraftigt där MTR Express, jämfört med index från 2014, har 38 % lägre priser än som erbjöds före start. Jämfört med SJ är priserna ca 25 % lägre vilket har fått även dem att sänka sina nivåer med 13 % till följd av konkurrensen.

MTR Express har betydligt bättre punktlighet än SJs snabbtåg, och jämfört med inrikesflyget på sträckan. https://www.mynewsdesk.com/se/mtr-express/pressreleases/mtr-express-utklassade-konkurrenterna-i-punktlighet-under-2017-2389390

MTR Express rankas högst av alla tågföretag i Sverige av Svenskt Kvalitetsindex https://www.mynewsdesk.com/se/mtr-express/pressreleases/mtr-express-aer-sveriges-hoegst-rankade-taagbolag-enligt-svenskt-kvalitetsindex-1989495

MTR har de mest driftssäkra tågen på den svenska marknaden som körts helt utan stoppande fel sedan trafikstart 2015.

Senast uppdaterad: 2019-12-06