MTR erbjuder Summer Internship

2018-07-13 08:49

För andra året i rad erbjuder MTR en grupp studenter en möjlighet att omsätta sin teoretiska kunskap i praktisk erfarenhet. Nio interns kommer under sommaren att delta i och arbeta med olika projekt kopplade till MTR:s olika verksamhetsområden.

MTR summer interns framför cx i rissnedepån

​Under sommaren kommer våra summer interns att få en möjlighet att bidra med sin kunskap och talang i projekt som framförallt är kopplade till affärs- och verksamhetsutveckling, men också kommunikation och säkerhet. De kommer att arbeta med frågor och utmaningar som rör såväl MTR Nordic som ​MTR Pendeltågen, MTR Tunnelbanan och MTR Tech.

För MTR innebär internship-programmet en möjlighet att hitta och identifiera nya affärer och lösningar samt utveckla, förbättra och effektivisera den befintliga verksamheten med hjälp av morgondagens talanger​.

Lida Wang, en av årets summer interns, berättar om vilka fördelar hon ser med ett summer internship: 

- Det ger studenter en unik möjlighet att komma närmare arbetsmarknaden, få anpassa och tillämpa teoretiska kunskaper, lära känna företagskultur samt bygga ett värdefullt yrkesnätverk.

Det råder hög konkurrens om arbetskraften och för MTR är det därför också en möjlighet att skapa en medvetenhet kring vår verksamhet och vårt namn bland studenter och unga talanger som snart kommer att befinna sig på arbetsmarknaden. Det är ett sätt att placera oss på kartan hos universiteten och lyfta fram MTR som en attraktiv arbetsgivare för högutbildade specialister, samtidigt som studenten också får en möjlighet att skaffa sig värdefull erfarenhet.​

Senast uppdaterad: 2019-12-06