MTR deltar i internationellt samverkansprojekt med fokus på trygghet i kollektivtrafiken

2019-11-19 14:49

Den 21–22 november startar Svenska institutet upp initiativet Urban Challenges, ett internationellt samverkansprojekt för ökad trygghet i kollektivtrafiken, med deltagare från Brasilien, Colombia, Mexiko och Sverige. MTR medverkar som enda svenska kollektivtrafikaktör i projektet, som kommer pågå mellan 2019–2021.

Urban Challenges

Den 21–22 november samlas ett femtiotal representanter från akademin, den privata sektorn, frivilligorganisationer och sociala entreprenörer i Medellín i Colombia, för en två dagar lång workshop med fokus på att identifiera lösningar på problem kopplat till otrygghet i kollektivtrafiken.

Workshopen, som är inledningen på ett två år långt projekt kallat Urban Challenges, arrangeras av Svenska institutet med stöd av KTH, UN Impact Hub, UD och Business Sweden, i syfte att skapa långsiktiga relationer, gemensamt lärande och lösningar på utmaningar kopplade till kollektivtrafikresande.

– Tillgång till trygga och säkra miljöer i kollektivtrafiken är ett universellt behov. De idéer och lösningar projektgrupperna lägger fram kommer att vara till nytta inte bara i Latinamerika, utan även i vårt land, säger Madeleine Sjöstedt, generaldirektör för Svenska institutet.

Från Sverige medverkar MTR, vars utmaning handlar om droghandel kopplad till stationsmiljöer i kollektivtrafiken, med särskilt fokus på öppen droghandel.

– Vi är otroligt glada över att ha blivit inbjudna till att medverka i projektet. Majoritet av dem som reser med den spårburna kollektivtrafiken i Stockholm känner sig trygga, men vi vet också att droghandeln på och i anslutning till våra stationer skapar otrygghet, vilket är ett problem och något som vi tillsammans med Trafikförvaltningen, kommuner, polis, ordningsvakter och lokala aktörer löpande arbetar med, säger Thomas Ahlskog, trygghetchef på MTR Nordic och fortsätter:

– Vi hoppas att de experter som tar sig an vår utmaning ska hitta en lösning och en metod som vi och många fler kan anamma för att stävja otryggheten som följer av öppen droghandel i det offentliga rummet.

Läs mer om projektet Urban Challenges.

Senast uppdaterad: 2019-12-06