MTR deltar i Omstartskommissionen

2020-05-26 16:46

Den pågående pandemin drabbar stora delar av samhället mycket hårt. Genom Stockholms Handelskammares initiativ Omstartskommissionen ska experter inom en rad strategiskt viktiga områden ta fram förslag på reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen. MTR finns representerade i fem av kommissionens tio arbetsgrupper.

Omstartskommissionen

– Vi välkomnar initiativet med Omstartskommissionen. Att den pågående pandemin kommer få långtgående konsekvenser för vårt samhälle och ekonomi råder det ingen tvekan om. Nu gäller det att hitta lösningar som gör att de negativa konsekvenserna blir så små och så få som möjligt, säger Mark Jensen VD MTR Nordic och fortsätter:
– Med vårt engagemang i Omstartskommissionen vill vi bidra till att ta fram konkreta förslag på hur vi kan ta oss ur denna kris på ett så bra sätt som möjligt. Vi vill också skapa engagemang och framtidstro - vi vill kunna fortsätta sätta samhället i rullning.

Omstartskommissionens arbete har påbörjats och dess slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda senast i augusti. Kommissionen ska ta ett samlat grepp om de politiska och ekonomiska utmaningar som Sverige står inför. Målet är en omfattande agenda för reformer inom en rad områden som syftar till att bidra med ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige.

Fokusområden för MTR i Omstartskommissionen:

  • Arbetsmarknad (Julia Valentin, Head of Corporate Communication MTR Nordic)
  • Grön omställning (Fredrik Gustafsson, Hållbarhetschef MTR Nordic)
  • Infrastruktur och transporter (Anders Hållberg, Head of Operational Excellence MTR Nordic)
  • Företagande och entreprenörskap (Mats Johannesson, VD MTRX)
  • Utbildning och kompetensförsörjning (David Lagneholm. Säkerhetsdirektör MTR Nordic)

Omstartskommissionen arbetar oberoende. Aktörer från näringslivet engageras genom bland annat löpande dialog samt genom att bistå med perspektiv och kunskapsunderlag.

Senast uppdaterad: 2020-05-26