MTR går med i Fossilfritt Sverige och antar Transportutmaningen

2019-09-23 09:42

Genom att ansluta till initiativet Fossilfritt Sverige, vill MTR bidra till att påskynda omställningen till fossilfria bränslen och minska sin klimatpåverkan. Dessutom antar bolaget Transportutmaningen, med löfte om att senast till 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Gubbängen stor

− MTR:s viktigaste bidrag till en hållbar miljö och låg klimatpåverkan handlar om att få så många som möjligt att välja kollektivtrafiken och tåg före bilen, så ofta som möjligt. Men vi vill göra mer än så och därför ansluter vi oss nu till Fossilfritt Sverige säger Fredrik Gustafsson, hållbarhetschef på MTR Nordic.

För att Sverige ska vara klimatneutralt 2045 har riksdagen antagit ett särskilt mål att sänka utsläppen från inrikes transporter, exklusive flyg, med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Transportutmaningen innebär att ett företag, kommun, region eller organisation sätter upp mål om när deras utförda och köpta inrikestransporter ska vara fossilfria. MTR har genom antagandet av utmaningen åtagit sig att senast år 2025 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter

- Vi välkomnar MTR både till Fossilfritt Sverige och Transportutmaningen. Vi är otroligt glada över att det finns aktörer som är beredda att gå före och ser fram emot att följa deras arbete, säger Svante Axelsson nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

MTR har sedan tidigare satt mål för att minska sin klimatpåverkan och energianvändning enligt nedan:

  • 100% förnybar el i hela verksamheten (genomfört 2019)
  • 100% fossilfria tjänstefordon till 2023
  • 100% fossilfri ersättningstrafik till 2025
  • Energieffektivisering av byggnader och tågtrafik
  • Minskade utsläpp från tjänsteresor

MTR ansluter sig till Fossilfritt Sverige: http://fossilfritt-sverige.se/aktor-mtr-nordic/

Senast uppdaterad: 2019-12-06