MTR st_v_r _ckså fel

2016-08-16 09:16

Den 15-21 _ugusti 2016 k_mmer _l_dcentr_lern_ runt _m i Sverige _tt delt_ i en intern_ti_nell inf_rm_ti_nsk_mp_nj – Missing Type – tills_mm_ns med 20 _ndr_ länder. MTR i Sverige stödjer k_mp_njen v_rs mål är _tt sk_p_ uppmärks_mhet _m _tt det _ehövs fler _lodgiv_re _ch _tt _l_dcentr_lern_ _ehöver _ttr_her_ tusent_ls ny_ pers_ner _tt d_ner_ _l_d.

Idag ger 3 av 100 svenskar blod men blod är färskvara och behovet är ständigt aktuellt. Missing Type är en ny kampanj som bland annat drar uppmärksamheten till sig genom att bokstäverna A B och O (samma som de tre blodgrupperna) tas bort från företagsnamn och vissa texter som en tankeväckare om blodgivning.

- Den spårbundna kollektivtrafiken fungerar som Stockholms blodomlopp och därför känns det naturligt att MTR, som på uppdrag av SL driver tunnelbanan och snart även pendeltågen, engagerar oss i kampanjen.  För att medvetandegöra vikten av blodgivning har vi redan under flera år engagerat oss i Blodomloppet samt även haft andra samarbetsformer med blodcentralen. Missing Type är en naturlig förlängning på det samarbetet och det känns som en viktig kampanj att engagera sig i, säger Erika Wegener, pressekreterare MTR Nordic.

Varje minut används en blodpåse till en patient i Sverige och behovet är ständigt aktuellt. Att vara blodgivare är enkelt. Det tar bara en halvtimme att ge blod och insatsen kan bidra till att rädda eller förbättra upp till tre liv.

-          Jag har själv varit blodgivare sedan 90-talet och har sedan dess följt det stegrande behovet av givare, säger Erika Wegener. Sverige växer och blodgivarskaran behöver göra detsamma, inte minst för att kunna matcha alla olika blodtyper. MTR kan stoltsera med medarbetare från världens alla hörn och kan därför göra extra stor skillnad om vi lyckas nå ut till våra medarbetare med information om hur man ger blod och vad man kan bidra till.

MTR har över 3000 medarbetare bara i Sverige. Även om bara en tiondel av dessa skulle välja att bli givare så skulle dessa kunna bidra till att rädda väldigt många liv.

Vill du också hjälpa till att öka medvetenheten om vikten att ge blod? Här några förslag på vad du kan göra för att bidra:

  • Ge blod på en blodcentral.
  • Uppmana andra att ge blod.
  • Sprid information om kampanjen i dina sociala medier och hashtagga med #missingtype.
  • Ta tillfälligt bort bokstäverna A, B och O i dina personliga sociala medier.
  • Sprid eventuella artiklar, inlägg mm på dina sociala medier.

Läs mer på www.geblod.nu.

Om kampanjen: Missing Type skapades 2015, av NHS Blood and Transplant in England and North Wales inför National Blood Week. Då fick den stor uppmärksamhet och nådde över 2 miljarder människor genom mediers räckvidd och aktiviteter i sociala medier. Sammantaget bidrog kampanjen till att 30 000 nya blodgivare registrerade sig. Medverkande länder utöver Sverige i Missing Type: England, USA, Australien, Kanada, Irland, England, Eire, Skottland, Wales, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Tyskland, Litauen, Japan, Brasilien, Sydafrika, Hong Kong, Sydkorea, Singapore, Nya Zeeland.

Senast uppdaterad: 2019-12-06