Med anledning av trafikförvaltningens besked om vinnare av tunnelbaneupphandlingen

2024-01-24 14:56

Trafikförvaltningen i Region Stockholm lämnade den 23 januari besked om att Connecting Stockholm har tilldelats kontraktet för att driva tunnelbanan från och med nästa kontraktsperiod, med planerad trafikstart i maj 2025 (E40). 

Tunnelbana C30

MTR tog över driften av Stockholms tunnelbana 2009 och det nuvarande avtalet stäcker sig fram till maj 2025.  

 - Vi är otroligt stolta över den utveckling som tunnelbanan har genomgått sedan MTR tog över ansvarat för driften och underhållet. Stockholmarna åker en annan tunnelbana nu än för 15 år sedan. Tillsammans har vi tagit tunnelbanan till nya rekordnivåer när det kommer till bland annat punktlighet och kundnöjdhet, säger Caroline Åstrand vd MTR Nordic. 

Fokus framåt för MTR är att fortsätta driva tunnelbanan med samma höga kvalitet fram till dess att nästa operatör tar vid. 

Trafikförvaltningens pressmeddelande finns att läsa här.

Om tunnelbanans utveckling sedan år 2009 

  • Stockholms tunnelbana har gjort en enorm utveckling sedan MTR tog över år 2009. Under avtalsperioden har både kundnöjdget och punktligheten nått nya rekordnivåer. 
  • Den övergripande kundnöjdheten för tunnelbanan i Stockholm har utvecklats från 78 procent år 2010 till 87 procent drygt tio år senare
  • När MTR tog över driften år 2009 var vart 16:e tåg försenat, år 2022 var det vart 83:e tåg.  
  • Under juli 2022 nådde MTR rekordnivå för punktlighet i tunnelbanans historia med 99,1%, vilket är högsta punktlighet en enskild månad, med undantag från några månader under 2020 då antalet resenärer var kraftigt reducerat på grund av pandemin
  • Punktlighet för tunnelbanan under helåret 2023 låg på 97,9%. 
  • Tunnelbanan i Stockholm har en utförd produktion på höga 99,5%, det innebär att 199 gånger av 200 går tunnelbanan precis som den ska enligt plan. 


Att tågen går i tid, så att alla resenärer också kommer fram i tid är viktigt för hela Stockholm. Förutom att tidtabeller hålls, så att fler väljer kollektivtrafiken, så ger punktlighet ett smidigare flöde med positiva effekter på både miljö och ekonomi genom minskad energiförbrukning.

Senast uppdaterad: 2024-01-24