MTR och Mälardalstrafik avslutar Mälartågsuppdraget i förtid

2024-02-22 10:10

MTR och Mälardalstrafik har gemensamt kommit överens om att avsluta samarbetet kring Mälartåg i förtid. En ny operatör kommer ta över driften från och med den 16 juni 2024. Anledningen är utmaningar att inom nuvarande kontrakt skapa en finansiellt hållbar situation för MTR samt en leverans enligt avtal.

Mälartåg

MTR Mälartåg och Mälardalstrafik har under en längre tid haft en konstruktiv dialog kring hur Mälartåg ska fortsätta att utvecklas. De samtalen har lett fram till den gemensamma slutsatsen att samarbetet inte kan fortsätta inom det nuvarande avtalet.

När avtalet för Mälartågsuppdraget tecknades 2021 var det första gången trafiken upphandlades i sin nuvarande form med en ny affärsmodell, ett nytt utökat trafikupplägg samt integrering av Upptåget i Mälartågssystemet. Detta har påverkat MTR Mälartågs möjlighet att bygga en finansiellt hållbar verksamhet.

-Vi har gjort vårt yttersta för att utveckla Mälartågstrafiken med resenärernas bästa i fokus. Framför allt har vi utbildat ett stort antal nya lokförare som idag kör för Mälartåg vilket kommer vara resenärerna till stor nytta många år framöver. Inom nuvarande avtal har det dock inte varit möjligt att uppnå en hållbar finansiell situation, eller leverera den trafik som avtalet kräver, säger Caroline Åstrand, koncernchef och vd för MTR Nordic.

Fram till dess att den nya operatören tar över fortsätter MTR Mälartåg driva Mälartågstrafiken med fokus på att säkerställa en stabil trafik till resenärerna. Operatörsbytet innebär att alla medarbetare som huvudsakligen arbetar med driften av Mälartåg erbjuds anställning hos den nya operatören.

Senast uppdaterad: 2024-02-22