Mälartåg på rätt spår

2022-05-05 09:49

April månad har varit den bästa månaden hittills sen MTR tog över driften av Mälartåg i december 2021. Både när det gäller punktligheten och antalet inställda tåg kan man se en tydlig förbättring.

Mälartåg

April månads punktlighet hamnade på 81 procent och vecka 15 stack ut med 88 procents punktlighet.

"Det är positivt att punktligheten går i rätt riktning men vi är ännu inte nöjda. De åtgärder vi har vidtagit för att förbättra för resenärerna har haft de effekter vi hoppats på och vi kommer att fortsätta tills resenärerna får den punktliga trafik de förtjänar", säger Frida Ukmar som är VD på MTR Mälartåg.

"Det har varit många utmaningar att ta tag i, som till exempel att vi, precis som många andra, drabbats hårt av sjukskrivningar på grund av covid. Det är självklart ingen tröst för den som drabbas av inställda avgångar, men det är faktiskt så att trots de problem vi haft kör betydligt fler tåg varje dag än man gjorde innan vi tog över trafiken", säger Frida Ukmar.

Även andelen inställda avgångar visar en tydlig minskning. I mars och april var den utförda produktionen* 91 respektive 93,9 procent och vecka 17 var den bästa veckan hittills sen MTR tog över med 98 procents utförd produktion. Nyköpingsbanan hade under april högst andel utförd produktion sedan trafikstarten, med i genomsnitt 95 procent.

Det är flera saker som bidragit till de förbättrade siffrorna:

  • I början av året var sjukskrivningssnittet upp mot 30 procent tågvärdar, främst på grund av covid. I dag är de nere på fem procent (lokförare) respektive elva procent (tågvärdar).
  • Fler lokförare och tågvärdar har anställts.
  • Antalet lokförare och tågvärdar i utbildning har ökats och fasas in i verksamheten löpande.
  • Ändrade rutiner, bland annat när det gäller hur man kopplar ihop tåg vid Stockholms Central.

"Utöver allt som pågår i form av interna och externa förbättringar har vi även arbetat hårt med att finslipa våra egna rutiner. Jag vill rikta ett extra stort tack till alla medarbetare som kämpat på under hela vintern och gjort sitt allra yttersta utifrån de tuffa förutsättningar de har haft", säger Frida Ukmar, vd på MTR Mälartåg.

Det har under vintern också varit ett flertal incidenter som MTR Mälartåg inte kunnat påverka, utöver pandemin, som bidragit till inställd trafik och sämre punktlighet. Exempel på det är Trafikverkets planerade banarbeten som varit omfattande och akuta saker som när ett ställverk brann ner utanför Knivsta.

MTR Mälartåg fortsätter att arbeta med sina redan påbörjade åtgärder i form av bland annat fortsatt rekrytering, pålitligare trafikinformation och processförbättringar. Detta ska leda till att leveransen till alla som reser i Mälardalen blir ännu pålitligare och stabilare med högre punktlighet, ännu färre inställda tåg och bättre service som resultat.

*körda km jämfört med plan

Senast uppdaterad: 2022-05-19