Lilla säkerhetspriset 2014

2014-12-02 16:17

För första gången har MTR delat ut Lilla Säkerhetspriset; ett pris till barn som visat särskilt engagemang och intresse för säkerhetsfrågor i allmänhet och säkerhet i tunnelbanan i synnerhet.

Lilla säkerhetspriset

Den 25 november mottog Förskoleklass D på Hammarby Södra skola det helt nyinstiftade ”Lilla Säkerhetspriset” av MTR. Bakgrunden var att barnen i klassen på eget initiativ skickat en mängd teckningar till MTR:s VD Peter Viinapuu. Temat för teckningarna var säkerhet i tunnelbanan. Barnen hade använt stora mått fantasi och uppfinningsrikedom för att visa på vad man kan göra för att göra tunnelbanan ännu säkrare.

 – Eftersom Föreskoleklass D visat på ett sådant fantastiskt driv och engagemang vill MTR hedra förskoleklassen med Lilla Säkerhetspriset. Lärarna har på ett föredömligt sätt diskuterat frågorna om säkerhet med barnen och genom kreativ övning låtit barnen använda sin fantasi och påhittighet för att bli mer säkerhetsmedvetna. Vi hoppas att fler kan inspireras av detta och att barnen fortsätter att reflektera över säkerheten i tunnelbanan, säger Peter Viinapuu.

 MTR representerades av både VD och säkerhetsdirektör när pokal och reflexmedaljer delades ut till klassen. Barnen hade förberett frågor och övat in en sång om tunnelbanan, och mottog priserna med stor glädje.

 Lilla Säkerhetspriset kommer i fortsättningen att delas ut årligen.

Senast uppdaterad: 2019-12-06