Radio Stockholm rapporterar om radon i tunnelbanan

2014-10-22 16:26

Den 22/10 2014 rapporterade Radio Stockholm om att ett forskningsprojekt som KTH har gjort visar att höga halter av ämnet radon har uppmätts på tunnelbanestationerna Tekniska Högskolan, Universitetet och Fridhemsplan. MTR ser ur ett arbetsgivarperspektiv mycket allvarligt på de uppkomna uppgifterna och står i kontakt med såväl skyddsombud som med SL. Som resenär finns ingen anledning till oro. Det krävs en långvarig exponering (15-40 år) för radongas för att löpa någon hälsorisk.

- Vi tar mycket allvarligt på de uppgifter som SR fått från KTH och kommer skyndsamt att utreda eventuella behov av ytterligare mätningar. Ett första steg blir att tillsammans med SL titta på denna nya undersökning och undersöka vilka slutsatser som kan dras utifrån den samt att snarast möjligt ta reda på om dessa nya uppgifter föranleder några omgående åtgärdsbehov, säger Erika Wegener, pressekreterare MTR.

År 2008 lät SL göra en stor radonmätning i tunnelbanenätet. Den visade något förhöjda halter på två stationer, Brommaplan och Bergshamra, och åtgärder vidtogs. MTR kommer nu tillsammans med SL att titta på denna nya undersökning från KTH och jämföra med undersökningen från -08 samt utröna om det finns behov av ytterligare mätningar. MTR kommer också att utifrån detta nya material se om några omedelbara åtgärder bör vidtas vid berörda stationer.

Hör Radio Stockholms inslag här:

"Radon i tunnelbanan oroar facket"

"MTR lovar mäta radon i tunnelbanan"

Senast uppdaterad: 2019-12-06