Kollektivtrafiken i fokus under fullsatt riksdagsseminarium

2024-04-24 11:42

Vilken betydelse har den nationella trafikpolitiken för resenärer samt buss- och tågtrafik ute i regioner och kommuner? Det var den övergripande frågeställningen som representanter från Trafikverket, regioner, intresseorganisationer och företag inom kollektivtrafiken diskuterade tillsammans med ett 10-tal riksdagsledamöter från fem olika partier under seminariet "Kollektivtrafikens roll i nationell infrastrukturplan" onsdagen den 24 april.

Riksdagen

– Kollektivtrafiken är huvudsakligen ett regionalt ansvar, men förutsättningarna för att kunna utveckla den är också en kritisk fråga för regering och riksdag. Dialogen mellan operatörer, regioner och politiker på den nationella nivån kan och måste bli tätare i denna komplexa fråga, säger Caroline Åstrand, vd på MTR Nordic, som deltog i seminariet.

Kollektivtrafiken i Sverige omsätter cirka 60 miljarder kronor om året och är helt avgörande för att miljontals personer dagligen ska kunna ta sig till och från skola, arbete och fritidsaktiviteter. Den är i regel ett regionalt ansvar, men frågan berör både den nationella politiken i form av väg- och järnvägsinvesteringar samt underhåll i den nationella infrastrukturplanen. Regeringen förbereder nu en infrastrukturproposition som kommer i höst, en proposition som sedan ska debatteras och beslutas av riksdagen.

– Det är angeläget att vi som fattar beslut om de långsiktiga investeringarna i infrastruktur får en god dialog med aktörer från kollektivtrafiken. Idag fick vi viktiga inspel från bland annat Nobina, Västtrafik och MTR, säger Patrik Jönsson (SD), ledamot i Trafikutskottet.

Under seminariet deltog Jonas Eliassonmåldirektör på TrafikverketLars Sandberg, analytiker på Svensk Kollektivtrafik, Martin Giöbel, chef för upphandling och hållbarhet på Västtrafik, Martin Pagrotsky, vd Nobina, Caroline Åstrand, vd på MTR Nordic samt Maria Stenström från 2030-sekretariatet som också modererade. Värdar för seminariet var Patrik Jönsson (SD) och Kadir Kasirga (S), ledamöter i Riksdagens trafikutskott.

– En fråga som inte diskuteras så ingående i den nationella infrastrukturplanen är kompetensförsörjning och hur vi kan skapa goda villkor för personalen inom busstrafiken och järnvägen. Det är viktigt att dessa delar lyfts och diskuteras för att säkra att kollektivtrafiken kan utvecklas, säger Kadir Kasirga (S), ledamot i Trafikutskottet.

Senast uppdaterad: 2024-04-24