MTR och SL kampanjar för minskad trängsel på pendeltågen

2019-10-02 15:18

Allt fler väljer att resa med pendeltåget och på kort tid har antalet resor ökat från 320 000 till över 400 000 per dag. Under rusningstid på vissa sträckor kan det vara trångt ombord, särskilt i de yttre vagnarna. För att få resenärer att nyttja fler delar av pendeltåget testar nu MTR och SL ett nytt grepp genom kampanjen ”På plattformen”.

Dekal_På plattformen

Att bryta invanda mönster kan vara svårt och att få resenärer att röra sig lite längre längs plattformen för att använda fler dörrpar och därigenom minska trängseln ombord är en utmaning. Nu testar MTR och SL ett nytt grepp genom kampanjen ” På plattformen”.

– Kampanjen är vår version av det populära tv-programmet ”På Spåret”, men istället för att svara på frågor om resmål, får pendlarna testa sina kunskaper kring en destination på plattformen. Genom fem olika påståenden i olika svårighetsgrad lotsas resenärerna sakta till en plats som relativt få besökt, säger Jessica Törnkvist, kommunikationsansvarig MTR Pendeltågen.

På plattformen i Solna

Solna station, har vuxit till att bli den tredje största pendeltågsstationen, sett till antalet dagliga resenärer. Totalt är det varje dag cirka 16 000 påstigande i Solna och i takt med att området växer förväntas också antalet resenärer att öka. Därför genomför MTR och SL kampanjen På plattformen just i Solna, med syfte att försöka hjälpa resenärerna till en mer behaglig resa till och från jobbet.

Plattformsdekal 8 poäng. När det är kallt och blåser behöver du mig för att skydda your hand.

Dekaler med kluriga ledtrådar på plattformen, ska locka resenären att fortsätta framåt på plattformen för att nå fram till svaret på gåtan: Vart är vi på väg?

Kampanjen har tagits fram i samarbete med Kärnhuset och pågår till den 10 oktober. Utöver dekaler på Solna stations plattform har en digital kampanj med den tidigare ”På Spåret”-profilen Björn Hellberg producerats.  

Bild från film med Björn Hellberg på plattformen_första ledtråden

På Facebook (både sidan för SL och Jobba på MTR) visas en film med Björn Hellberg som guidar genom ledtrådarna längs plattformen.

– Vi hoppas att vi med glimten i ögat kan få fler resenärer att ta till sig av budskapet så att vi inte bara minskar trängseln utan också får fler nöjda resenärer, avslutar Jessica Törnkvist.

Kampanjen inleddes med kundevent på stationen för att samla in synpunkter och reflektioner från resenärerna. Vid eventet fick resenärerna till och från Solna tre tips för en ”luftigare” resa:

1. Välj en annan del av tåget. På nästan alla pendeltåg förbi Solna finns det ofta mer plats i mitten av tåget.

2. Pendeltågen till och från Uppsala är väldigt populära. Om du har möjlighet, testa därför något av de andra tågen som passerar Solna.

3. Välj en av de gröna avgångarna. Runt kl. 08.00 och 17.00 är det rusningstrafik. Ibland kan det räcka med att du tar ett tåg tidigare eller senare, så får du en lugnare stund på plattformen och sittplats ombord.

Graf som visar tider att resa som är mer luftiga än andra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2019-12-06