Höst i tunnelbanan

2015-10-16 14:22

Varje årstid för med sig särskilda utmaningar för tunnelbanetrafiken. När hösten kommer ligger mycket fokus på att minska problemen med spårhalka. Det görs på flera olika sätt, och målet är att trafiken ska gå i tid, oavsett väderförhållanden. 

Lövgeneral Zeki Rida

Varje år händer det - vädret övergår från soliga sommardagar till blöta höstdagar. Höstvädret för med sig starka vindar, sjunkande temperaturer, hög luftfuktighet och fallande löv – faktorer som påverkar framkomligheten på spåren. Stockholms tunnelbana är särskilt väderutsatt då banan går både ovan och under jord.

Vi arbetar tillsammans med Strukton Rail (också entreprenör till SL) med förebyggande åtgärder för att se till att trafiken ska gå så smidigt som möjligt även under den här perioden.

Strukton ansvarar för underhåll av anläggningen i tunnelbanan.

- Konkret handlar det om att ta bort träd, buskar och sly från området kring spåren för att undvika att grenar och löv faller ner på rälsen, säger Sören Stark, underhållsstrateg på Strukton. Smuts, som avgaspartiklar och olja, tvättas bort för att löven inte ska fastna på rälsen. Allt detta sker nattetid för att inte störa trafiken.

MTR kör tunnelbanetrafiken på uppdrag av SL. För att löpande kunna läsa av väderförhållandena och anpassa trafiken har MTR installerat tre väderstationer längs banorna som samlar in fakta om luft- och rälstemperatur, luftfuktighet och lövfällning.

- Ytterligare en åtgärd som vi gör är att höja beredskapen för underhåll av vagnarna, säger Rida Zeki, infrastrukturansvarig på MTR. Vid spårhalka riskerar hjulen att glida på spåret istället för att rulla vid inbromsning, och då plattas hjulet ut en aning. Detta måste åtgärdas genom att man svarvar om hjulet eller byter ut det helt.  Vårt mål är dock att genom förebyggande åtgärder minimera risken för problem med hjulen.

Sören Stark har jobbat med förebyggande åtgärder i tunnelbanan sedan 2005, och vittnar om enorma framsteg tillföljd av det förebyggande arbetet.

- 2005 fick ungefär hälften av tågen skador på hjulen under hösten. Förra året var det bara något enstaka tåg.

Senast uppdaterad: 2019-12-06